SUOMEN PÖRSSISÄÄTIÖN TOIMITUSJOHTAJA SARI LOUNASMERI SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JA SUOMEN ASUNTOHYPOPANKKI OY:N HALLITUKSIIN

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvosto valitsi 31.3.2011pitämässään kokouksessa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallituksen uudeksi jäseneksi Suomen Pörssisäätiön toimitusjohtajan, KTM Sari Lounasmeren.

Muina hallituksen jäseninä jatkavat professori Jarmo Leppiniemi, toimitusjohtaja Sixten Korkman, sijoitusjohtaja Jari Eklund, professori Hannu Kuusela, toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, yliassistentti Tuija Virtanen sekä Hypoteekkiyhdistyksen edustajina toimitusjohtaja Matti Inha ja varatoimitusjohtaja Ari Pauna. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leppiniemi ja varapuheenjohtajana Sixten Korkman.

Samat henkilöt valittiin myös Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n hallitukseen pankin 31.3.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa. Suomen AsuntoHypoPankki Oy on Suomen Hypoteekkiyhdistyksen täysin omistama tytäryritys.

Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Matti Inha, toimitusjohtaja, rahoitusneuvos
Puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Tilaa

Liitteet & linkit