TASAVALLAN PRESIDENTTI ON MYÖNTÄNYT TOIMITUSJOHTAJA MATTI INHALLE RAHOITUSNEUVOKSEN ARVONIMEN

Tasavallan presidentti on 27.11.2009 myöntänyt Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Suomen Asuntohypopankki Oy.n toimitusjohtajalle, oikeustieteen kandidaatti Matti Inhalle (60 v.) rahoitusneuvoksen arvonimen. Toimitusjohtaja Inha on toiminut pankkialan johtotehtävissä yli 37 vuoden ajan. Näistä viimeiset 8 vuotta Suomen vanhimman yksityisen ja valtakunnallisen luottolaitoksen Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja sen tytäryhtiön Suomen Asuntohypopankki Oy:n toimitusjohtajana. Ennen Hypoteekkiyhdistystä ja Asuntohypopankkia Inha toimi pitkään pankkialan eri johtotehtävissä mm. johtokunnan jäsenenä Postipankissa ja Leonia Pankissa vuodesta 1993 vuoteen 2000. Tämän lisäksi hän on hoitanut uransa aikana lukuisia muita pankki- ja kiinteistöalaan liittyviä sivu- ja luottamustoimia. Viimeisimpinä näistä ovat mm. Tapiola Pankki Oy:n hallituksen jäsenyys, Finanssialan Keskusliiton pankkijohtokunnan jäsenyys ja Suomen Kiinteistöliiton puheenjohtajuus. Rahoitusneuvoksen arvonimi on verraten uusi. Arvonimi osoittaa saajansa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi tekemästä elämäntyöstä erityisesti asuntorahoituksen ja asumisen alalla. Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen AsuntoHypoPankki Oy Professori Jarmo Leppiniemi hallituksen puheenjohtaja puhelin 050 5314 648 Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen AsuntoHypoPankki Oy Ari Pauna varatoimitusjohtaja puhelin 050 3534 690

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Tilaa

Liitteet & linkit