Kansallisoopperan täyttöaste nousi entisestään vuonna 2014

Yleisö täytti Kansallisoopperan esitykset 84-prosenttisesti vuonna 2014. Kaikkiaan kävijöitä oli vuoden aikana noin 257 100. Yleisöä laajensivat myös Ylen kanssa alkanut yhteistyö sekä suoratoistetut tapahtumat: digitaalisen läsnäolon kautta tavoitettiin noin 131 000 katsojaa ja kuulijaa.

Suomen Kansallisoopperan säätiön hallitus hyväksyi vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 19. maaliskuuta. Toimintakertomus ja tilinpäätös tulevat Kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston vahvistettaviksi 20. huhtikuuta.

468 esityksestä lähes puolet oli maksuttomia

Vuonna 2014 Kansallisoopperan ohjelmistossa oli 23 ooppera- ja balettituotantoa, joista 11 oli uusia tuotantoja. 468 esityksellä oli yhteensä noin 241 600 katsojaa. Kaikkiaan Kansallisoopperan tilaisuuksissa oli noin 257 100 kävijää.

Maksullisia esityksiä oli yhteensä 245, joista 153 päänäyttämöllä. Maksullisten esitysten määrä oli hiukan edellisvuotta pienempi, mutta esitykset onnistuttiin täyttämään aiempaa tehokkaammin. 84 % täyttöaste tarkoittaa päänäyttämöllä yli 1 100 katsojaa joka esityksessä. Ostettujen lippujen arvonlisäveroton keskihinta oli 46 euroa. 

Maksuttomia esityksiä oli ennätykselliset 223 eli 48 % kaikista esityksistä. Maksuttomien esitysten katsojia oli 21 % kaikkien esitysten katsojista. Suurimpina yksittäisinä ryhminä näistä esityksistä erottuvat Vauvojen taidetuokiot (67 kpl) ja Lasten taidetuokiot (54 kpl). Maksuttomiin esityksiin lukeutuivat myös mm. kenraaliharjoitukset, koululais- ja opiskelijaryhmille suunnatut avoimet pääharjoitukset, Oopperan teetanssit, Musiikkia lämpiössä -konsertit, Baletin kesäkiertue sekä esiintymiset hoivalaitoksissa.

Esityksiä oli vuoden aikana kaikkiaan 27 paikkakunnalla. Nämä 75 vierailuesitystä tavoittivat yhteensä noin 34 800 katsojaa.

Yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa

Merkittävä askel oli vuoden 2014 alussa voimaan tullut nelivuotinen tallennesopimus taiteellisten ryhmien kanssa. Sopimuksen ansiosta esityksiä voidaan saattaa entistä laajemman yleisön ulottuville koko maassa.

Syksyllä 2014 Ylen kanssa solmittu kolmen ja puolen vuoden mittainen yhteistyösopimus sisältää yhden radio- ja yhden televisiotaltioinnin vuosittain. Yhteistyö alkoi Boris Godunov -oopperan radioinnilla, joka tavoitti noin 120 000 kuulijaa. Lumikuningatar-baletti taltioitiin mm. Finnkinon elokuvateatterien keväällä 2015 välittämiä esityksiä varten. Myös suoratoistotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kokeiltiin: e-concerthouse-portaali välitti syksyllä verkossa kolme konserttia, jotka ovat maksutta katsottavissa maailmanlaajuisesti. Suoratoistetut konsertit tavoittivat yli 11 000 katsojaa.

Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana myös yhteistyössä eri festivaalien ja taideorganisaatioiden kanssa. Näiden kumppaneiden joukossa olivat muun muassa Tero Saarinen Company, Oulu Sinfonia, Lapin kamariorkesteri, Yle, Helsingin juhlaviikot, Urkuyö ja aaria sekä lukuisat koulut ja oppilaitokset.

Myös yhteistyö kansainvälisten ooppera- ja balettiseurueiden kanssa oli aktiivista. Kansallisoopperassa nähtiin vuonna 2014 Hampurista ja Zürichistä vuokratut produktiot, ja Kansallisoopperan omia tuotantoja nähtiin Kööpenhaminassa, Los Angelesissa ja Tokiossa.

Yleisötyö palveli vaikeasti saavutettavia ryhmiä

Maantieteellisesti etäälle sijoittuvien yleisöjen lisäksi vuonna 2014 palveltiin muitakin vaikeasti saavutettavia yleisöryhmiä. Yleisötyöprojekteja ja erityisryhmille suunnattuja esityksiä oli 16 paikkakunnalla. Elämyksellisiä tapahtumia tarjottiin muun muassa vauvaperheille, päiväkoti-ikäisille, senioreille, vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä viittomakielisille.

Koulujen kanssa toteutettiin useita työpajoja ja projekteja. Koululaisooppera Hölmöläisiä esittivät eri puolilla maata yhteensä 22 koulun 5.–6.-luokkalaiset ammattitaiteilijoiden rinnalla. Alakoululaisia innostettiin baletin pariin Balettienergiaa pojille! -hankkeessa ja tanssimaan omilla ehdoillaan So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajoissa. 12–16-vuotiaiden musiikkiteatteriryhmä Par(r)asvaloissa jatkoi toimintaansa, ja myös Kuule, minä sävellän! -yhteistyöhanke jatkui kahdella koululaisten sävellyskonsertilla. Toimintaan kuului myös opettajien täydennyskoulutusta sekä työpajoja hoivalaitosten ja hoiva-alan ammattilaisille.

Tulos turvaa toiminnan jatkuvuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pääkaupunkiseudun kunnat ovat jo aiemmin ilmoittaneet jäädyttävänsä avustuksensa vuosiksi 2014–2017 tasolle, joka on 1 % vuoden 2012 rahoitusta pienempi. Joulukuussa 2014 allekirjoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa uusi aiesopimus toiminnan turvaamiseksi vuosina 2015–2019. Se takaa rahoituksen säilymisen vuoden 2014 tasolla edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuosittain ministeriön käyttöön tarvittavat määrärahat.

Taloudellisesti kiristyviin olosuhteisiin sopeutumista jatkettiin määrätietoisesti vuoden 2014 aikana. Esitysten vähentämisen lisäksi toimintaa on tehostettu, kansainvälistä yhteistyötä lisätty, henkilöstön kokoa pienennetty ja talouskuri sekä rekrytointipolitiikka pidetty tiukkana. Mahdollisimman hyviä näytäntötuottoja tavoitellaan jatkossakin pitämällä ohjelmisto monipuolisena ja korkeatasoisena.

Säästötoimien ansiosta tilikauden 2014 ylijäämäksi muodostui 2,1 milj. euroa. Osasyinä ylijäämään oli paitsi omien tuottojen kasvu myös eduskunnan päätös työeläkeindeksin korotuksen alentamisesta, joka pienensi Säätiön lisäeläkekustannuksia. Ylijäämä vahvistaa säätiön omaa pääomaa ja auttaa selviytymään lähivuosien taloudellisesti haastavissa olosuhteissa.

Kansallisoopperan omat tulot vuonna 2014 olivat 11,2 milj. euroa, joista lipputuloja 8,2 milj. euroa. Toiminnan kokonaiskulut 53,9 milj. euroa. Valtaosa toiminnan kuluista koostui henkilöstömenoista (43,1 milj. euroa). Vuoden aikana Säätiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 532 kuukausipalkkaista työntekijää. Lisäksi Kansallisoopperassa työskenteli kaikkiaan 948 tunti- ja suoritepalkkaista työntekijää, joista noin 84 % vierailijoina taiteellisissa tehtävissä. Kokonaiskuluihin sisältyy myös Kansallisoopperan rahoitettavaksi jäänyt osuus Balettioppilaitoksen toiminnasta (0,3 milj. euroa).

Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat luettavissa Kansallisoopperan verkkosivuilla. Vuosikertomus ilmestyy painettuna huhtikuun lopussa hallintoneuvoston kokouksen jälkeen.

Lisätietoja: pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, p. 09 4030 2200, 040 706 8122, paivi.karkkainen@opera.fi

Suomen Kansallisooppera / Viestintä
viestintäpäällikkö Heidi Almi 09 4030 2321

viestintäsuunnittelija Heli Rislakki 09 4030 2320
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223
päädramaturgi Juhani Koivisto 09 4030 2215
etunimi.sukunimi@opera.fi
www.ooppera.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Kansallisooppera ja -baletti on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas maan ainoa ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta. http://www.oopperabaletti.fi

Yhteyshenkilöt