Teatteritaiteella merkittäviä alueellisia vaikutuksia – raportti Kansallisteatterin mittavasta yleisötyöhankkeesta julki

Kansallisteatterin monivuotinen aluehanke Reittejä Kontulaan on ollut uudenlainen avaus teatterin yleisötyön muotona. Hankkeesta on nyt julkaistu raportti Kulttuurin paikka? Kulttuuri asuinalueen kehittämisessä. Tapaus Suomen Kansallisteatteri Kontulassa. Se tuo esille alueellisen työn vaikutukset ja haasteet.

Ammattiteatterin jalkautuminen keskustassa sijaitsevasta satavuotiaasta kivilinnasta Helsingin itäiseen suurlähiöön on ollut mittava hankeMiten tällainen hanke vaikuttaa ja miten eri vaiheisiin osallistuneet asukkaat ja toimijat sen kokevat? Entä mitä muut helsinkiläiset, media, Kansallisteatterin henkilökunta ja yleisö ajattelevat? Millaisen jäljen hanke jättää päättyessään? Näistä eri vaiheista kerätyistä palautteista ja haastatteluista on koostettu raportti, joka laajenee tarkastelemaan alueellisten hankkeiden toteuttamisen etuja ja haasteita.

Raportissa todetaan, että kulttuuria ja taidetta käytetään monin eri tavoin kaupunkien ja asuinalueiden kehittämisessä. Hankkeiden laajempia vaikutuksia on kuitenkin usein vaikea osoittaa. Raportin keskeinen johtopäätös on, että tässä hankkeessa on onnistuttu toimimaan alueen ehdoilla mutta myös pitämään kiinni korkeista taiteellisista tavoitteista. Yleisötyö on tuonut Kontulaan tekemistä, voimaannuttanut asukkaita ja luonut uusia yhteisöjä. Hankkeen jäljiltä Kontulassa toimii harrastajateatteri, ja alueen eläkeläiset järjestävät toimintaa maahanmuuttajalapsille.

Raportin ovat laatineet Aalto yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmästä Mervi Ilmonen ja Johanna Lilius. Tutkimustyön ohjausryhmään ovat kuuluneet suunnittelija Ari Tolvanen Helsingin Kulttuurikeskuksesta, Reittejä Kontulaan -hankkeen taiteellinen suunnittelija ja esitysten ohjaaja Eveliina Heinonen ja dramaturgi Juho Gröndahl sekä Kansallisteatterin teatterikuraattori Pirjo Virtanen.

Helsingin kulttuurikeskus rahoitti vuosina 2012−15 taidelaitosten monimuotoisia osallistavia hankkeita yhteisöllisten kehittämishankkeisiin kohdistetun avustusmäärärahan turvin. Näiden kokemusten pohjalta käynnistettiin alueellinen osallistava Helsingin kulttuurityön malli vuonna 2016. Mallin tavoitteena on kehittää asuinalueita kulttuurin keinoin sekä luoda asukkaille uusia mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja taiteen tekemiseen arjessa. Helsingin kulttuurikeskuksen näkökulmasta Kansallisteatterin Kontula-hanke oli kulttuuripoliittisesti erittäin tärkeä. Kansallisteatteri jatkaa uuden alueellisen hankkeen parissa Maunulan kaupunginosassa vuosina 2016−18.  Lue projektista lisää täältä: www.maunulanmaisema.fi.

 

KULTTUURIN PAIKKA?
Kulttuuri asuinalueiden kehittämisessä. Tapaus Suomen Kansallisteatteri Kontulassa.

Raportti on luettavissa täältä https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20301 tai oheisena pdf-liitteenä.


Lisätiedot

tutkija Johanna Lilius johanna.lilius@aalto.fi
teatterikuraattori Pirjo Virtanen pirjo.virtanen@kansallisteatteri.fi

Yrityksestä

Suomen Kansallisteatteri on vanhin suomenkielinen taiteellinen ammattiteatteri ja suomalaisen teatterin tärkein kohtaamispaikka. Tarjoamme näyttämöt parhaimmille tekijöille. Keskiössä on näyttämötaide, mutta myös Kiertuenäyttämön, Lavaklubin, YTYÄ-yleisötyön sekä uusien tuotantojen lähtökohtina ovat ammattitaito ja halu tehdä merkityksellisiä esityksiä, joista yleisö poistuu tyytyväisenä ja täynnä ajatuksia.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit