JUHA HAKKARAINEN METSÄYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAKSI

Suomen Metsäyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu yksityismetsien eläkekassa Verson apulaisjohtaja, metsänhoitaja Juha Hakkarainen, 44. Metsäyhdistyksen puheenjohtajuus on luottamustoimi. Hakkarainen seuraa
yhdeksän vuotta tehtävää hoitanutta Helsingin yliopiston professori Heikki Juslinia. Puheenjohtajuus vaihtuu ensi vuodenvaihteessa.

Hakkarainen valittiin tehtävään tänään Metsäyhdistyksen syyskokouksessa. Lisätietoja asiasta löytyy Suomen Metsäyhdistyksen lehdestä Lehtikuusesta verkko-osoitteesta www.smy.fi/lehtikuusi.

Suomen Metsäyhdistys on metsäalan ja siihen läheisesti liittyvien tahojen yhteistyö-organisaatio, jonka tehtävänä on metsäviestintä. Metsäyhdistyksen jäsenistössä on
60 yhteisöä.


Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2410; apulaisjohtaja Juha Hakkarainen, Eläkeverso, 0400 870 867.

Yrityksestä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Liitteet & linkit