Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset Metsäpäivien avajaisissa 2009

Suomen Metsäsäätiö jakaa vuosittain Metsäpäivien avajaisissa huomionosoituksia. Huomionosoitukset annetaan erinomaisesta työstä kentän varojen keruussa tai Metsäsäätiön tavoitteita tukevien, säätiön rahoittamien projektien erinomaisesta toteuttamisesta. Huomionosoitukset vuonna 2009 saavat Timo Leskinen (Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi), Ville Sileäkangas (Metsäliitto), Janne Partanen (Stora Enso), Ilpo Lehtonen (UPM-Kymmene) sekä Jussi Torpo (Versowood). Huomionosoitukset myönnetään ansiokkaasta ja innostuneesta työstä Metsämuseo Luston Koneaika-näyttelyn ja ”Iso-Samperin hallin” hyväksi toteutetussa Metsäsäätiön varojen kohdennetussa keräyksessä ja sen ohjausryhmässä. Vahva sitoutuminen ja hyvä yhteishenki kohdennetussa keräyksessä tuottivat ennätyksellisen korkean keräysprosentin keräysalueella sekä merkittävän 330 000 euron lahjoituksen Metsämuseo Lustolle. Lisäksi Metsähallitus kohdensi omasta menekinedistämisosuudestaan 35 000 euroa Lustolle. Huomionosoitukset luovuttivat Suomen Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja, metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäliitosta ja Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi. Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden, Metsähallituksen ja itsenäisten sahojen sekä muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän yhteinen rahoittaja. Säätiön tavoitteena on puolustaa suomalaisen perhemetsätalouden hyväksyttävyyttä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, turvata metsätalouden toimintaedellytyksiä ja lisätä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä. Metsäsäätiön rahoitus kertyy pääosin puukauppojen yhteydessä perittävistä vapaaehtoisista menekinedistämismaksuista. Maksu on 0,2 prosenttia pystykaupan arvosta. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi, 040 - 750 1801, liisa.makijarvi@metsasaatio.fi

Yrityksestä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Liitteet & linkit