SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN HUOMIONOSOITUKSET METSÄPÄIVILLÄ

Suomen Metsäsäätiö palkitsi ansioituneita menekinedistämismaksun kerääjiä Metsäpäivien avajaistilaisuudessa Lahden Sibeliustalossa. Palkinnot jakoi säätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi yhdessä METO – Metsätalouden asiantuntija ry:n puheenjohtajan Håkan Nystrandin kanssa. Alueneuvoja Anssi Saarinen metsänhoitoyhdistys Lounametsästä ansioitui erityisesti Länsi-Suomessa toteutetun kohdennetun keräyksen kuluessa. Metsäliiton Ylämyllyn tulosryhmä puolestaan ylsi huimaan 72 prosentin keruutulokseen vuoden 2004 aikana. Molemmat palkittavat ovat työssään oivaltaneet menekinedistämismaksun tarpeellisuuden elinkeinon yhteisessä vaikuttamisessa ja viestinnässä. Metsäsäätiö perustettiin puolustamaan metsäelinkeinon toimintaedellytyksiä noin 10 vuotta sitten, jolloin loanheitto metsätalouden ja teollisuuden päälle kävi niin voimakkaaksi että tarvittiin koko sektorin yhteistä toimijaa, kertoi toiminnanjohtaja Mäkijärvi puheessaan. Hän korosti, että metsäelinkeinon puolustustyö ei ole viime aikoina vähentynyt. Sektorilla tarvitaan entistä enemmän yhteistä rahoittajaa metsäelinkeinon toimintaedellytysten turvaamiseen ja puun ja puupohjaisten tuotteiden menekin lisäämiseen materiaalien välisessä kilpailussa. Vuonna 2004 Metsäsäätiölle kertyi menekinedistämismaksuista ja lahjoituksista 1,7 miljoonaa euroa. Säätiön hallitus myönsi vuoden aikana yhteensä 1,5 miljoonaa euroa eri hankkeille. Menekinedistämismaksun keruuprosentti oli 30 % puukauppojen lukumäärästä (puukauppoja tehdään vuosittain noin 120 000 kpl). ********************************* Suomen Metsäsäätiö perustettiin vuonna 1995 metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien yhteisenä hankkeena. Metsäsäätiön rahoituslähde on puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu. Menekinedistämismaksun keräävät metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus ja yksityiset Suomen sahat. Metsäsäätiön taustatahoja ovat lisäksi Koneyrittäjien liitto, Metsäalan kuljetusyrittäjät, Puu- ja erityisalojen liitto, METO – Metsätalouden asiantuntijat ja Metsänhoitajaliitto. Metsäsäätiön tavoitteena on puolustaa suomalaisen perhemetsätalouden hyväksyttävyyttä kotimaassa sekä kansainvälisesti, turvata metsätalouden toimintaedellytyksiä sekä lisätä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä. Säätiö puhuu kaikkien metsään pohjautuvien elinkeinojen puolesta. Lisätietoja säätiöstä ja sen rahoituskohteista löytyy säätiön kotisivuilta www.metsasaatio.fi. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi, 040 – 750 1801

Yrityksestä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Tilaa

Liitteet & linkit