Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset Metsäpäivillä 2007

Suomen Metsäsäätiö jakaa Metsäpäivien avajaisissa kaksi huomionosoitusta. Huomionositukset on tarkoitettu kentällä hyvin varoja keränneiden kannustamiseksi ja toisaalta maakunnista tulleiden hyvien projekti-ideoiden ja niiden mallikkaan toteuttamisen huomioimiseksi.

Huomionosoituksen vuonna 2007 saavat UPM Metsä Rauman piiri ja Metsänhoitoyhdistys Salometsä.
UPM Metsä Rauman piirin menekinedistämismaksujen keruuprosentti on ollut pitkään korkealla, vuonna 2006 se oli 43,1 %. Tämä on sekä piirissä työskentelevien hyvien kerääjien että piirin koko organisaation asiaan panostamisen ansiota. Piirin parhaat kerääjät ovat keruuprosenteissaan lähellä sataa. Huomionosoituksen ottivat vastaan piiripäällikkö Jarkko Leppimäki ja ostoesimies Gunnar Alen.

Metsänhoitoyhdistys Salometsän alueella menekinedistämismaksujen keruuprosentti oli vuonna 2006 61 %. Metsäsäätiö on luonnollinen osa Metsänhoitoyhdistys Salometsän toimintaa. Yhdistyksestä muistutetaan, että viime kädessä metsänomistaja päättää osallistumisesta Metsäsäätiön varojen keruuseen. Huomionosoitukset vastaanottivat toiminnanjohtaja Olavi Pitkänen ja puheenjohtaja Heikki Sariola.

Huomionosoitukset jakoivat Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtaja Martin Lillandt ja toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi.


Tahdonilmaus Suomen Metsäsäätiön varojenkeruun tehostamiseksi

Suomen Metsäsäätiön hallitus, edustaen Metsäsäätiön varojen keruun taustatahoja, allekirjoitti tänään 19.3.2007 tahdonilmauksen säätiön varojenkeruun tehostamiseksi. Tahonilmauksen allekirjoittivat Martin Lillandt Metsäliitosta, Antti Sahi MTK:sta, Matti Karjula Stora Ensosta, Markku Tynkkynen UPM:stä, Juha Mäkinen Metsähallituksesta, Olavi Peltonen MTK:sta, Håkan Nystrand Meto – Metsäalan asiantuntijat ry:stä ja Jukka-Pekka Ranta Suomen Sahat ry:stä.

Suomen Metsäsäätiö perustettiin 11 vuotta sitten. Säännöissä todetaan säätiön tehtävänä olevan myös Suomen metsätalouden ja teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen. Metsäsektorin kotimaisten ja kansainvälisten haasteiden kasvaessa on Metsäsäätiön varojen keruuta tehostettava.

Suomen Metsäsäätiön hallitus esittää tahdonilmaisussaan tavoitteen, että menekinedistämismaksun maksaa puukauppaa tehneistä metsänomistajista vuonna 2007 40 %, 2008 50 %, 2009 60 %. Metsänomistaja tekee osallistumispäätöksen kunkin kaupan yhteydessä. Päätöksenteon edellytyksenä on, että metsäammattilainen puukaupan yhteydessä esittelee hänelle asian. Metsäsäätiön esittelyprosentin tavoite on 100 %.

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden, Metsähallituksen, yksityisten sahojen ja muiden metsätaloudesta elinkeinonsa saavien ryhmien vapaaehtoisesti rahoittama elinkeinon puolestapuhuja. Säätiö tekee työtä suomalaisen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden ja puupohjaisten tuotteiden menekin edistämiseksi.

Lisätietoja:
Liisa Mäkijärvi
toiminnanjohtaja
Suomen Metsäsäätiö
puh. 09 6850 8840 tai 040 750 1801
liisa.makijarvi@metsasaatio.fi

Yrityksestä

Suomen Metsäsäätiö on metsänomistajien, metsäteollisuuden ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestinnän rahoittaja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Suomen Metsäsäätiö on näkyvä ja yhteinen metsäelinkeinon hyväksyttävyyden edistäjä.

Liitteet & linkit