Kati Reinikainen selvitti polkunsa Metsävisan loppukilpailuun

Helsingin Suomalaista Yhteiskoulua käyvä Kati Reinikainen voitti maanantaina 3.5. maakuntatason Metsävisan maastoradalla Hyvinkäällä. Hän selviytyi voittajaksi kaikkien niiden yli 2 700 oppilaan joukosta, jotka osallistuivat Metsävisan koulutason kilpailuun pääkaupunkiseudulla maaliskuussa. Balettia ja modernia tanssia harrastavalle Katille kilpailun helpoin osuus oli kasvien tunnistus. Hän onkin kerännyt kasveja koulussa jo kolmannelta luokalta asti. Kati pitää metsiä rauhallisina ja hienoina paikkoina, ja sanoo oman lähimetsänsä Haagassa olevan mukava paikka. Kati Reinikainen sai palkinnoksi 150 euron talletuksen Nordean tilille sekä paikan Metsävisan loppukilpailuun, johon kutsutaan kaikkien maakuntien parhaat visailijat. Loppukilpailu käydään Sipoonkorven ja Suomenlinnan maisemissa toukokuun lopulla. Kati lähtee mielellään jatkamaan kisaamista ja aikoo prepata itseään Älypään metsäpelin avulla, kuten tähänkin asti. Maastokilpailussa vastauksia löytyi havainnoimalla paikan päällä Oppilaat nimesivät kivennäismaan kasvupaikkatyyppejä kasveineen, tunnistivat eläinten jättämiä jälkiä, arvioivat käpyjen syntyajankohtia ja pohtivat jokamiehenoikeuksia nuotiopaikalla. Oli myös tiedettävä seuraavia metsänhoitosuositusten mukaisia toimenpiteitä vanhassa kuusikossa ja nuoressa männikössä sekä arvioitava nuoren metsän merkitystä hiilen kierrossa. Oppilaiden joukosta selvisi yksi voittaja, mutta kaikki muut lähes 30 osallistujaa pääsivät jaetulle toiselle sijalle. Jokainen sai palkinnoksi Stora Enson lahjoittaman puisen kuksan, koska olivat maaliskuussa voittaneet omien koulujensa Metsävisan. Liitteenä oleva valokuva: Kati Reinikainen ja Käpylän peruskoulun Touko Kuusi tutkivat eläinten jättämiä jälkiä kelon juurella. Kuva: Anne Turunen.

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Tilaa