Lehdistötiedote 2.11.2006:

Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla on vastaus
Eurooppaa kohtaavaan haasteeseen – siihen, kuinka yhdistää sekä jatkuva taloudellinen kasvu ja kehitys että ympäristön suojelu ja parantaminen.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö luo monipuolisia mahdollisuuksia tukea kilpailukykyä, kestävää kehitystä ja hyvinvointia Euroopassa. Näitä tarkasteleva foorumi toi Helsinkiin 2.11. 2006 yli 40 osanottajaa eripuolilta Eurooppaa. Foorumi järjestettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden yhteydessä.

“Uusiutuvien luonnonvarojen yhteiskunnallinen ja tekninen luonne on muuttumassa kokonaan. Eri sektoreiden väliset raja-aidat ovat katoamassa eikä yksikään sektori voi katsoa tulevaisuuteen vain omasta näkökulmastaan. Metsä- ja energiasektoreiden kehitys on tästä hyvä esimerkki”, sanoi professori Heikki Juslin, Suomen Metsäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tervetulopuheessaan. Siksi tämän päivän kaltainen poikkisektoraalinen keskustelu on välttämätöntä. Hänen mukaansa kestävästi tuotettujen hyödykkeiden kysyntä voidaan muuttaa bisnesmahdollisuuksiksi. Puulla on kestävänä ja uusiutuvana materiaalina suurta potentiaalia Euroopan rakennusalalla. ”Puun kysyntä on siellä. Uusiutuvat materiaalit, kestävät prosessit ja uudet bisnesmallit luovat mahdollisuudet kilpailukykyiseen yritystoimintaan.”

Valtiosihteeri Pekka Pesonen maa- ja metsätalousministeriöstä sanoi, että yhteys taloudellisen kasvun ja luonnonvarojen lisääntyvän käytön välillä on katkaistava. ”Meidän täytyy korvata uusiutumattomat luonnonvarat uusiutuvilla. Euroopan pitäisi jatkaa roolissaan aktiivisena pioneerina, niin eko-tehokkuuden lisääjänä kuin uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamisessa uusiutuvilla.” Pesonen totesi avajaispuheessaan, että uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen välillä pitäisi tehdä nykyistä selkeämpi ero. ”Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö pitää tasapainottaa eri käyttötapojen ja kohteiden kesken, niin bioenergiassa, elintarviketuotannossa, metsätuotteissa kuin biodiversiteetin suojelussa.”

Johtaja Peter Botschek Kemianteollisuuden Euroopan neuvostosta (CEFIC) totesi, ettei petrokemianteollisuudessa voida uusiutumattomia luonnonvaroja korvata uusiutuvilla vielä näkyvissä olevassa tulevaisuudessa. ”Meidän täytyy silti vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä jotta ne kestävät niin kauan kuin mahdollista etsiessämme korvaavia ratkaisuja. Meidän täytyy löytää pitkän aikavälin vaihtoehtoja fossiilisten käytölle ja tämän muutos on pystyttävä tekemään suojaten samalla taloutemme kilpailukykyä ja työllisyyttä”, Botschek sanoi avainpuheenvuorossa.

Lisätietoa:

Kaikki avajaisten (englanninkieliset) puheenvuorot ovat ladattavissa osoitteessa: www.smy.fi/renewableresources


Eeva Hellström (projektin koordinaattori)
Johtaja, Päättäjien Metsäakatemia
Suomen Metsäyhdistys ry
Puh. 050 351 2412
eeva.hellstrom@smy.fi

Toiminnanjohtaja Juhani Karvonen
Suomen Metsäyhdistys ry
Puh. 050 351 2410
juhani.karvonen@smy.fi


(Foorumin aikana heidät tavoittaa jättämällä soittopyynnön Tarja Etelämaalle numeroon
040 505 1529.)

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit