Luodin-seminaari: Luonnonvarojen käytöstä tarvitaan kokonaiskuva

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi esittää, että seuraava hallituksen eduskunnalle annettava selonteko tehtäisiin luonnonvarojen käytöstä. ”Tekeillä olevan ilmastoselonteon jälkeen sellainen voitaisiin saada eduskuntaan aikaisintaan keväällä 2009”, Hautojärvi sanoi.

Hautojärvi puhui Helsingissä luonnonvaradialogin Luodin-kehittämishankkeen seminaarissa, jonka osanottajat pitivät erittäin tärkeänä nykyistä paljon parempaa kokonaiskuvaa luonnonvaroista ja niiden käytöstä. Osanottajat edustivat etupäässä eri elinkeinoja, hallintoa ja tutkimusta.

Hautojärven mukaan puun, veden, öljyn, mineraalien, ilman ja ilmaston, meren, kasvien, eläinten ja maaperän käytölle pitäisi saada aikaan yhteisiä mittareita. Hän myös peräänkuulutti ”varoittavaa luonnonvarojen keskuspankkia”, jonka tehtävänä olisi pitää huolta maailman luonnonvarojen riittävyydestä. ”YK:ssa perustettavana olevasta luonnonvarapaneelista voisi kehittyä tällainen varoittava pankki”, Hautojärvi sanoi.

Suomessa eniten käytetyt kotimaiset luonnonvarat ovat uusiutuva puu ja uusiutumattomat maa-ainekset. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuspäällikkö Jyri Seppälän mukaan myös jatkuvasti kasvavien tuontiraaka-aineiden piilovirtojen hallinta on haaste. Piilovirroilla tarkoitetaan tuotannossa siirtyviä materiaaleja, jotka eivät päädy tuotteisiin – kuten kaivoksissa syntyvä sivukivi ja maaöljystä erotettava vesi.

Elinkeinoelämän Keskusliiton johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala piti luonnonvarojen kestävää käyttöä Suomen kilpailuvalttina. ”Jotta se säilyy, ekotehokkaalle tuotannolle ja investoinneille on oltava hyvät edellytykset”, Kylä-Harakka-Ruonala totesi.

Monet merkit viittaavat siihen, että luonnonvarojen merkitys kansainvälisessä politiikassa kasvaa. ”Jotta emme jäisi kansainvälisessä kehityksessä sopeutujan rooliin, meidän on luotava yhteinen tahto ja tavoitteet luonnonvarojen käytölle”, totesi Luodin-hankkeen vetäjä, johtaja Eeva Hellström Päättäjien Metsäakatemiasta.

”Se edellyttää kokonaisnäkemystä luonnonvarojen käytöstä. Vaikka meillä on paljon luonnonvarojen huippuosaamista, eri alat tuntevat huonosti toisiaan ja kokonaiskuvamme on puutteellinen”, Hellström sanoi.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan, Metsäteollisuus ry:n johtaja Anders Portinin mukaan luonnonvara-asioita ei ole Suomessa aiemmin puitu näin laajalla joukolla. ”Tämä on ensimmäinen askel yhteisen päämäärän löytämiseksi”, Portin sanoi.

Luodin on eri luonnonvarasektoreita edustavien elinkeinojen, hallinnonalojen ja järjestöjen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on selvittää tarvetta kehittää luonnonvaradialogia ja -osaamista Suomessa ja luoda sitä varten käytännön toimintamalleja. Suomen Metsäyhdistys on hankkeen aloitteentekijä.

Lisätietoja:
Eeva Hellström, puh. 050 351 2412, sähköp. eeva.hellstrom@smy.fi
Anders Portin, puh. 040 586 6179, sähköp. anders.portin@forestindustries.fi
www.smy.fi/luodin

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit