Metsän oppimispolun valtakunnalliset tunnustuspalkinnot

Perusopetuksen metsäopetusta tukee Metsän oppimispolun valtakunnallinen ohjausryhmä.
Se jakoi viidettä kertaa tunnustuspalkintoja esimerkillisestä, aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta metsään liittyvän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa. Ohjausryhmä valitsi maakuntien ehdokkaista esimerkkejä yhteistyötavoista, joilla on pystytty järjestämään metsäopetusta ja täydentämään opetuksen niukkoja resursseja. Tällä kertaa hyvistä ehdokkaista oli jopa runsaudenpulaa. Tunnustuspalkintojen lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa.

Tunnustuspalkinnot ja kunniamaininnat käydään luovuttamassa paikan päällä. Tunnustuspalkintoihin liittyy kunniakirja ja rahapalkinto, jonka on lahjoittanut OP-Pohjola-ryhmä.


Tunnustuspalkinnot

Pohjois-Karjalan metsätoimijat. Metsätoimijat ovat järjestäneet Eskarien metsäpäivät vuodesta 2002 lähtien. Metsäpäivään osallistuu maakunnan ikäluokasta yli 80 %. Metsäpäivät järjestetään metsätoimijoiden yhteisponnistuksella maakunnan kaikissa kunnissa. Vuonna 2006 laskettiin, että tapahtumien järjestämiseen käytettiin yhteensä 186 työpäivää. Myös kunnat ovat sitoutuneita metsäpäiviin, sillä eskarit maksavat itse kuljetuksensa. Metsäpäivät on odotettu tapahtuma sekä järjestäjien että vieraiden puolelta. Palkinto annetaan metsätoimijoiden kokouksessa perjantaina 13.2. Joensuussa Karjalatalolla. Lisätietoja Antti Turunen 0500 – 245 498.

Karhulan koulu Kotkasta. Koulussa on pitkäjännitteisesti panostettu maatalouden, metsätalouden ja puutarhanhoidon valinnaisaineen opetukseen. Metsätalous alkoi valinnaisaineena vuonna 1983 ja on jatkunut yhtäjaksoisesti tähän päivään asti. Oppilaita on rohkaistu metsäopetukseen ja -oppimiseen. Metsäopetus on osana myös samana vuonna käynnistyneessä leirikoulutoiminnassa. Palkinto annetaan leirikoulussa tiistaina 12.5. Lisätietoja Markku Ruokonen 020 772 7710.

Hirvensalmen Lahnaniemen koulun rehtori Sirkku Penttinen. Hän tarttui ennakkoluulottomasti Etelä-Savon metsänomistajaliiton ja metsäkeskuksen tarjoamaan metsäkummitoimintaan. Koulu teki yhdessä metsäammattilaisten tuella laajan seitsemänosaisen metsäprojektin. Projektin aikana tutustuttiin metsäluontoon, jokamiehenoikeuksiin sekä metsien hoitoon ja käyttöön taimituotannosta puunjalostukseen. Palkinto annetaan Lahnaniemen koululla perjantaina 6.3. Lisätietoja Jarmo Forsstén
0207 727 403.

Kunniamaininnan saivat

Rovaniemen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuulikki Timonen sai kunniamaininnan pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstä nuorten metsätoiminnassa. Tämä työ on tehty yhteistyössä koulujen ja metsätoimijoiden kanssa.

Vammalan 4H yhdistys on aktiivisesti usean vuoden ajan edistänyt ja kehittänyt lasten ja nuorten metsäosaamista erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja kurssien avulla.

Lisätietoja: Jussi Akkanen, Suomen Metsäyhdistys, 09 – 6850 8825 tai jussi.akkanen@smy.fi
www.oppimispolku.fi

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Tilaa

Liitteet & linkit