Professori Paavo Pelkonen Metsäyhdistyksen puheenjohtajaksi

 

Suomen Metsäyhdistyksen syyskokous valitsi puheenjohtajakseen 14.12. Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan professori Paavo Pelkosen. Pelkonen seuraa tehtävässä professori Pekka Kauppia.

Professori Paavo Pelkonen on tehnyt vaikuttavan uran metsäntutkijajana ja opettajana sekä yliopiston hallintotehtävissä, kuten Joensuun ylipiston rehtorina.

Metsäyhdistyksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi Pelkosella on myös muita merkittäviä metsäalan luottamistehtäviä. Hän on Metsäntutkimuslaitoksen johtokunnan sekä Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristöntutkimuksen puheenjohtaja sekä maailman metsäopetusjärjestön varapuheenjohtaja.

Paavo Pelkonen on myös Suomen Metsäyhdistyksessä käynnissä olevan, metsäalan yhteisen Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen johtoryhmän jäsen.

”On todella mielenkiintoista ottaa vastaan koko metsäalaa edustavan järjestön puheenjohtajuus aikana, jolloin toimiala käy läpi suurta murrosta. Metsäala on paljon moni-ilmeisempi ja -arvoisempi kuin millaisena se julkisuudessa näyttäytyy. Se ei ole missään nimessä auringonlaskun ala, vaan tulee olemaan menestyjä tulevaisuuden bioyhteiskunnassa. Meidän pitää vain uskoa itseemme sekä panostaa osaamiseen ja uuden luomiseen”, sanoo Paavo Pelkonen.

Metsäyhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Metsäalan asiantuntijat – METO ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand. Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen Metsähallituksesta, toiminnanjohtaja Tapio Hankala Metsänhoitajaliitosta, metsäasioiden päällikkö Antti Otsamo Metsäteollisuus ry:stä (uusi), johtaja Ritva Toivonen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta ja toimitusjohtaja Tarmo Luoma TTS:stä (uusi).

Metsäyhdistyksen toiminnan painopisteet – metsäalan toimintaympäristön luotaus, Päättäjien Metsäakatemia, nuorisoviestintä, uutispalvelu ja toimittajayhteydet – jatkuvat entisessä laajuudessaan. Lisäksi Metsäyhdistys panostaa lähivuosina voimakkaasti Metsä puhuu -hankkeeseen, jonka tavoitteena on alan maineen ja työvoiman saannin edistäminen.

Suomen Metsäyhdistyksen tehtävä on edistää vastuullisen metsien käytön hyväksyttävyyttä ja tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. Metsäyhdistyksellä on 60 jäsenyhteisöä, jotka edustavat koko metsäelinkeinoa metsäntutkimuksesta ja -omistuksesta puun korjuun ja kuljetuksen kautta teollisuuteen ja jatkojalostukseen. Lisäksi Metsäyhdistyksen jäseniä ovat useat opettajajärjestöt ja metsiin nojautuvat virkistysjärjestöt.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Juhani Karvonen, 050 351 2410, juhani.karvonen@smy.fi

Professori Paavo Pelkonen, 050 367 9238, paavo.pelkonen@uef.fi

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit