Professori Pekka Kauppi Metsäyhdistyksen puheenjohtajaksi

Suomen Metsäyhdistyksen syyskokous valitsi puheenjohtajakseen 10.12. Helsingin yliopiston ympäristönsuojelutieteen professori Pekka Kaupin. Kauppi seuraa Juha Hakkaraista, joka luopui tehtävästä tultuaan valituksi MTK:n metsäjohtajaksi.

Professori Pekka Kauppi ja Metsäyhdistys ovat tuttuja toisilleen jo entuudestaan. ”Siinäkin mielessä kutsu ilahdutti. Olen aina arvostanut Metsäyhdistyksen edustamaa sovittelun, yhteistyön ja monipuolisuuden linjaa. Sellainen haluaisin olla itsekin”, sanoo Pekka Kauppi.

Se, että 131-vuotiaan Metsäyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin nimenomaan ympäristönsuojelutieteen professori, kuvaa paitsi maailman, myös metsäalan muutosta. Kaupin mukaan Metsäyhdistyksellä on moderni ote maailmasta ja se tuottaa jatkuvasti hyviä avauksia tulevaisuuteen.

Metsäyhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa Metsäalan asiantuntijat – METO ry:n puheenjohtaja Håkan Nystrand. Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin liittosihteeri Lauri Ainasto Puu- ja erityisalojen liitosta, toiminnanjohtaja Tapio Hankala Metsänhoitajaliitosta, aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen Metsähallituksesta, johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä sekä uutena johtaja Ritva Toivonen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahin pyydettyä eroa hallituksen jäsenyydestä hänen tilalleen valittiin Juha Hakkarainen jäljellä olevaksi kaudeksi.

Metsäyhdistyksen toiminnan painopisteet – metsäalan toimintaympäristön luotaus, Päättäjien Metsäakatemia, nuorisoviestintä, uutispalvelu ja toimittajayhteydet – jatkuvat entisessä laajuudessaan. Ensi vuonna Metsäyhdistys uusii kansalaisten metsäsuhdetta kartoittavan Metsä ja Puu -tutkimuksen sekä panostaa metsäalan vetovoimaisuuden lisäämiseen.

Tarkoitus on myös aloittaa kolmevuotinen hanke luetteloida ja digitoida Metsäyhdistyksen vanhat valokuvat, sekä siirtää ne Metsämuseo Luston Kantapuu-tietokantaan. Arvokkain osa Metsäyhdistyksen vanhoista valokuvista ovat Metsävalistustoimiston ja Metsä ja Puu -lehden kuvat.

Suomen Metsäyhdistyksen tehtävä on edistää vastuullisen metsien käytön hyväksyttävyyttä ja tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. Metsäyhdistyksellä on 60 jäsenyhteisöä, jotka edustavat koko metsäelinkeinoa metsäntutkimuksesta ja -omistuksesta puun korjuun ja kuljetuksen kautta teollisuuteen ja jatkojalostukseen. Lisäksi Metsäyhdistyksen jäseniä ovat useat opettajajärjestöt ja metsiin nojautuvat virkistysjärjestöt.

Lisätietoja:
Juhani Karvonen, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2410

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit