Suomalainen Metsä-DVD hopealle WorldMediaFestival -mediatapahtumassa

Suomen metsäalan yhteishanke, suomalaisesta metsästä kertova DVD voitti eilen hopeaa WorldMediaFestivalissa Hampurissa. Hopeamitalin lisäksi tekijät saivat toisen palkinnon, jolla kannustettiin heitä tekemään lisää kansainvälisiä tuotantoja. Festivaali on kansainvälinen modernin median katselmus ja Euroopan merkittävin tilausohjelmien arviointitapahtuma.

Intermedia-globe Silver Award -palkinnon voittanut DVD Metsä – Skog – Forest – Wald kilpaili kategoriassa PR/Global issues. Sarjassa ei jaettu muita palkintoja. WorldMediaFestivaliin osallistui tänä vuonna 487 tuotantoa 22 maasta.

Metsä-DVD esittelee metsien, metsien käytön sekä toinen toisestaan riippuvaisten metsätalouden ja metsäteollisuuden merkitystä nykypäivän Suomessa ja suomalaisille. Noin kuuden minuutin avausjakso kokoaa metsän eri roolit suomalaisessa arjessa ja sielunmaisemassa. Kolmella itsenäisellä, noin neljän minuutin pituisella jaksolla kuvataan suomalaista metsänhoitoa, metsien lukuisia käyttömuotoja sekä metsiin pohjautuvia elinkeinoja ja niiden tutkimusta.

DVD teetettiin metsäalan yhteistyönä ja ja sen rahoittivat Metsäteollisuus ry jäsenyrityksineen, Suomen Metsäsäätiö, Metsähallitus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Metsäntutkimuslaitos ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Sen tuotti yritys- ja yhteisöviestintätoimisto Smile Audiovisual Oy Helsingistä.

DVD:n käsikirjoituksen laativat viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä ja viestintäpäällikkö Ari Turunen Metsäntutkimuslaitoksesta yhdessä tuottajayhtiön luovan johtajan Seppo Palmisen kanssa. Tilaajan projektinhallinnasta vastasi viestintäpäällikkö Katja Turunen Metsäteollisuus ry:stä. DVD:n tuottaja ja visuaalinen suunnittelija on Pirkko Tiiri, ja ohjaaja ja kuvaaja Jukka Oulasvirta tuottajayhtiöstä. Äänityöt teki Roni Kamras ja editoinnin Olli-Matti Lehtoranta tuottajayhtiöstä.

Suomen kielen lisäksi DVD:llä ovat käytössä myös ruotsi, englanti ja saksa.
DVD:stä on tehty myös lyhyet verkkoversiot, joihin voi tutustua muun muassa osoitteissa www.metla.fi/suomen-metsat/index.htm ja www.forestindustries.fi/julkaisut/tilauslomake/.

DVD:n näytekappaleita voi tilata Suomen Metsäyhdistyksesta Nina Ikoselta, puh. (09) 6850 8822, sähköp. nina.ikonen@smy.fi.

Lisätietoja:
- www.smy.fi, saatavilla myös aiheeseen liittyviä kuvia
- viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, puh. 050 351 2413
- viestintäpäällikkö Ari Turunen, 050 381 9989
- viestintäpäällikkö Katja Turunen, (09) 132 6635.
- luova johtaja Seppo Palminen, 050 552 1360

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit