Suomen Metsäyhdistys tiedottaa                                                            20.9.2010

Perusopetuksen metsäopetusta tukee Metsän oppimispolun valtakunnallinen ohjausryhmä. Se jakoi kuudetta kertaa tunnustuspalkintoja esimerkillisestä, aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta metsään liittyvän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa.  Ohjausryhmä valitsi maakuntien ehdokkaista esimerkkejä, joissa metsää on hyödynnetty eri oppiaineiden integroinnissa ja harrastustoiminnassa.    

Tunnustuspalkinnot luovutettiin Lahdessa 16.9 Kasvatus metsässä -tapahtuman yhteydessä. Tunnustuspalkintoihin liittyy  1500 euron rahapalkinto, jonka on lahjoittanut OP-Pohjola-ryhmä. Tänä vuonna jokainen seuraavista palkituista tahoista sai 500 euroa.

Espoolaisen Olarin koulun 9 D luokan  Metsästä energiaa  – projekti.  Projekti integroi luovasti eri oppiaineita metsän ja energia -teeman ympärille. Projekti antaa hyviä esimerkkejä siitä, miten matematiikkaa voi opettaa toiminnallisesti ja käytännönläheistesti.  Oppilaat tekivät kokeellisia töitä ja haastatteluita. Projektissa käsiteltiin mm. mustikoiden, sienien ja turpeen energiamääriä, saunan lämmittämistä ja pellettilämmitystä. Elääkseen mustikoilla nuoren miehen tulisi syödä niitä 8,2 kg päivässä.

Helsingissä Ala-Malmin peruskoulussa  on annettu pitkäjänteistä metsäopetusta, joka on auttanut oppilaita ymmärtämään metsän taloudellisen, virkistys- ja luontoarvon. Koulun ympäristökasvatuksen kehittäminen alkoi 15 vuotta sitten metsäkurssista. Yhä edelleen kaikki 8-luokan oppilaat pääsevät kahdeksi päiväksi metsään opiskelemaan ja virkistäytymään. Kurssi toteutetaan joustavasti eri oppiaineiden yhteistyönä.  Kurssista on tehty ohjelma, joka on hyödynnettävissä joko kokonaisuudessaan tai osin. Tämän perinteisen kaupunkikoulun esimerkin toivotaan rohkaisevan muitakin käyttämään metsää oppimisympäristönä eri oppiaineissa.

Hanna Honkaniemi on ansiokkaasti huolehtinut Evijärven kunnan alueella lasten ja nuorten luontoharrastuksesta. Hän on toiminut koko Etelä-Pohjanmaan 4H-piirin metsäasiantuntijana. Hanna on monipuolisesti ottanut metsän toimintaympäristöksi niin kerhotoiminnassa, leireillä, kursseilla kuin luontokilpailuiden järjestämisessä. Hanna on innostava persoona, joka osaa käyttää vahvuuksiaan herättääkseen lasten ja nuorten kiinnostusta luontoon.

 

Lisätietoja Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

etunimi.sukunimi@smy .fi ,   050 3512416

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit