TIEDOTE

 

MMM Harri Hänninen (55) on valittu Päättäjien Metsäakatemian johtajaksi 22.8.2011 alkaen tehtävän nykyisen haltijan MMM Tiina Rytilän toimivapaan ajaksi. Rytilä aloitti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen erityisavustajana elokuun alussa.

Vanhempi tutkija Harri Hänninen siirtyy tehtävään Metsäntutkimuslaitokselta, jossa hän on toiminut vuodesta 1983 alkaen tutkijana. Hännisen tutkimusaiheet ovat liittyneet yksityis-metsänomistukseen, metsänomistajien käyttäytymiseen ja metsäpolitiikkaan. Lisäksi hän on johtanut tutkimusohjelmaa sekä useita tutkimushankkeita.

Hänninen on työskennellyt myös maa- ja metsätalousministeriön metsäosastolla vuosina 2004 ja 2008 kansallisen metsänohjelman laadintaan ja toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä.

Suomen Metsäyhdistys vastaa Päättäjien Metsäakatemia -toiminnasta. Metsäakatemian tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen päättäjien kesken. Toimintamuotoina ovat keskeisille yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatut kurssit ja jatkotilaisuudet julkaisuineen.

Lisätietoja:

Juhani Karvonen, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys ry, puh. 050 351 2410

Harri Hänninen, puh. 040 801 5428

 

 

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit