Tiina Rytilä-Broere Päättäjien Metsäakatemian johtoon

Päättäjien Metsäakatemian johtaja, MMT Eeva Hellström on nimitetty 1.4.2008 alkaen Sitraan projektinjohtajaksi vetämään kansallisen luonnonvarastrategian valmistelutyötä. Hanke kestää vuoden ja Hellström on sen ajan toimivapaalla Suomen Metsäyhdistyksestä. Toimivapaa on osa-aikainen huhti-kesäkuun välisen ajan.

Päättäjien Metsäakatemian v.a. johtajaksi on Hellströmin toimivapaan ajaksi, 1.4.2008 alkaen nimitetty MMM, metsänhoitaja Tiina Rytilä-Broere. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisestä edunvalvonnasta sekä metsätaloudessa että metsäteollisuudessa.

Vuodesta 2005 lähtien Rytilä-Broere on toiminut Euroopan johtavien nestepakkausvalmistajien allianssin (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment, ACE) ympäristöasioiden asiantuntijana. Sitä ennen hän toimi Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen koordinaattorina Brysselissä (1998-2003) sekä Kokoomuksen MEP-delegaation poliittisena neuvonantajana (1997-98).

Suomen Metsäyhdistyksessä Hellström on Päättäjien Metsäakatemian ohella vastannut laajassa yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimialojen kesken toteutetusta luonnonvaradialogin kehittämisen Luodin-hankkeesta (www.smy.fi/luodin). Hankkeen esiselvityksen tulosten mukaan Suomi tarvitsee yhteisen näkemyksen keinoista, joilla Suomen kilpailukyky ja kestävä kehitys turvataan, kun globaali kilpailu luonnonvaroista kiristyy ja tarve ohjata niiden käyttöä kasvaa.


Lisätietoja:

www.smy.fi

Juhani Karvonen, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys ry., puh. 050-3512410
Eeva Hellström, Päättäjien Metsäakatemian johtaja, Suomen Metsäyhdistys ry., puh. 050-3512412
Tiina Rytilä-Broere, puh. +32-473-967310

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit