Tiina Rytilä-Broere Päättäjien Metsäakatemian johtoon

MMM, metsänhoitaja Tiina Rytilä-Broere on valittu Suomen Metsäyhdistykseen Päättäjien Metsäakatemian johtajaksi 1.4.2009 alkaen. Hän on toiminut vuoden ajan Metsäakatemian va. johtajana, kun MMT Eeva Hellström oli toimivapaalla Sitrassa vetämässä projektia, jossa valmisteltiin Suomelle luonnonvarastrategia. Johtajan paikka tuli vapaaksi, kun Hellström jatkaa Sitran palveluksessa. Tiina Rytilä-Broerella on pitkä kokemus kansainvälisestä edunvalvonnasta sekä metsätaloudessa että metsäteollisuudessa.

Vuodesta 2005 lähtien Rytilä-Broere on toiminut Euroopan johtavien nestepakkausvalmistajien allianssin (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment, ACE) ympäristöasioiden asiantuntijana. Sitä ennen hän toimi Pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen koordinaattorina Brysselissä (1998-2003) sekä Kokoomuksen MEP-delegaation poliittisena neuvonantajana
(1997-98).

Päättäjien Metsäakatemian tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen päättäjien kesken. Toimintamuotoina ovat keskeisille yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatut kurssit ja jatkotilaisuudet julkaisuineen.


Lisätietoja

www.smy.fi

- Juhani Karvonen, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys ry, puh. 050 351 2410
- Tiina Rytilä-Broere, johtaja, Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Metsäyhdistys ry,
puh. 040 566 6649

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit