Varhaiskasvatuksen metsäopetukselle tunnustusta

Metsän oppimispolun valtakunnallinen ohjausryhmä jakoi neljättä kertaa tunnustuspalkintoja esimerkillisestä, aktiivisesta ja idearikkaasta toiminnasta metsään liittyvän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parissa. Ohjausryhmä valitsi maakuntien ehdokkaista esimerkkejä yhteistyötavoista, joilla on pystytty järjestämään metsäopetusta ja täydentämään opetuksen niukkoja resursseja. Tunnustuspalkintoihin liittyy kunniakirja ja rahapalkinto, jonka on lahjoittanut OP-ryhmä. Palkinnot käydään luovuttamassa paikan päällä. Päivämääristä ilmoitetaan erikseen.

Tänä vuonna palkittiin päiväkoteja

Lapset eivät synny vasta seitsenvuotiaina. Koulussa voidaan myös oppia ja opitaankin, mutta poisoppiminen on vaikeaa, jos johonkin asiaan on tullut jo nurja asenne. Myönteinen asenne mm metsään ja metsäoppimiseen luodaan alle kouluikäisenä leikin ja tekemisen kautta. Koulussa siltä pohjalta opettajien onkin sitten helppo jatkaa.

Useat tutkijat ovat korostaneet sitä, että lasten arvot ja asenteet erilaisia asioita kohtaan muodostuvat varhaislapsuudessa. Jotkut ovat tutkimuksissaan havainneet, että jo esiopetusikäisellä asenteet ovat jo lukkiutuneet. Mm. lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen toteaa, että lasten arvot ja asenteet muotoutuvat 5-8 vuoteen mennessä. Monet päiväkoti-ikäiset opastavat myös vanhempiaan mm. kulutusta, liikuntaa ja luonnonsuojelua koskevissa asioissa.


Tunnustuspalkinnon saivat:

•Aron päiväkoti, Kauhajoki.
Yhteyshenkilö Terttu Mänty-Sorvari, 06 – 241 32078
•Mäntylä-Snellman päiväkoti ja Mäntylän koulu, Oulu
Yhteyshenkilö Anita Pakanen, 044 – 703 5457


Kunniamaininnan sai

•Tervanpolttajan päiväkoti, Kokkola
Yhteyshenkilö Marianne Haasala, 06 - 831 0856


Lisäksi palkittiin todellinen työmyyrä

•Kymijoen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Lappalainen
040 – 536 8964

Tunnustuspalkinto annetaan Tarja Lappalaiselle ennen kaikkea siitä näytöstä, minkä aktiivinen ja yhteistyökumppaneita kunnioittava toimija voi verkostoitumalla saada aikaan. Yhteistyön esimerkkinä esitellään tässä vain Metsäluontokoulu Siivet (www.luontosiivet.fi), jonka monipuolisessa toiminnassa ovat luontopolut, näyttely- ja messuosastot, teemapäivät ja leirit.

Luontokoulu alkoi vuoden kestävänä projektina, jota rahoitettiin Pohjois-Kymen Kasvun kautta. Hankkeen tavoitteena oli koota metsäluontoalan toimijoista paikallisia toimintaryhmiä. Ryhmät testasivat, kehittivät ja toteuttivat tapahtumia paikallisesti. Tärkeinä yhteistyökumppaneina, toimivat edelleen lukuiset paikalliset yhteisöt ja järjestöt. Esimerkiksi 120 alueen maatilaa on sitoutunut ottamaan ensi kesän ”Seikkaile siivillä”- leiriläisiä työhön ”piioiksi ja rengeiksi”. Leirin tuotto menee nuorten työssäoppijoiden palkkaamiseen. Nämä pystyvät pyörittämään osaa luontokoulun toiminnasta jo itsenäisesti.

Lisätietoja Suomen Metsäyhdistys, Jussi Akkanen (09) 685 08 80, 050 – 337 6596

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit