YLI 30 000 NUORTA KISAILEE METSÄTIEDOISTA

Torstaina 22. maaliskuuta järjestetään 401 koulun yläluokilla valtakunnallinen metsätietokilpailu, Metsävisa. Metsävisaa on järjestetty yli neljännesvuosisadan ajan ja siihen on ottanut osaa lähes 800 000 suomalaista. Kilpailun tarkoituksena on tiedon mittaamisen lisäksi herättää nuorten kiinnostusta metsiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Suhteellisesti eniten osallistuvia kouluja on Kainuussa (79 %). Pääkaupunkiseudun kouluista osallistuu alle puolet. Osallistuvien oppilaiden määrät vaihtelevat kouluittain viidestä lähes kahteen ja puoleen sataan. Ahvenanmaalta on vuosittain ollut mukana Föglö grundskola, tällä kertaa kolmellatoista oppilaalla.


Metsävisassa on kolme vaihetta

Torstaina 22.3 visa käydään luokkahuoneissa. Koulujen parhaat pääsevät maakunnallisiin kilpailuihin, joiden voittajat ottavat osaa valtakunnalliseen loppukilpailuun. Loppukilpailussa 28. – 29.5.2007 Helsingissä ratkaistaan, kuka voittaa Suomen koulujen parhaan metsävisailijan tittelin.

Loppukilpailu järjestetään maastossa, mutta maastoon mennään usein jo maakuntatasolla. Maastossa punnitaan käytännön metsätietoja ja -taitoja.


Kaikki osallistujat palkitaan

Metsäammattilaiset jakavat Metsävisan palkinnot jokaisessa peruskoulussa. Samalla he kertovat koululaisille opettajien toivomasta metsäaiheesta tai järjestävät metsäretkeilyn. Kaikki osallistujat saavat muistoksi lämpöpuisen viivoitin-relaskoopin.


Menestyminen vaatii monipuolista osaamista

Metsävisassa menestyminen vaatii metsäbiologian, metsätalouden, ympäristöasioiden sekä metsäkulttuurin tietoja. Runsas osallistujamäärä kertoo visan suosiosta ja siitä, että opettajat pitävät tärkeänä peruskoulun päättävien metsätiedon tason mittausta valtakunnallisella kilpailulla.

Metsävisan kysymyksistä vastaavat Biologian ja maantieteen opettajien liitto sekä Suomen Metsäyhdistys. Metsävisan toteuttamiseen osallistuu koko metsäsektori: Metsähallitus, metsäkeskukset, Metsäliitto, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Metsä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, UPM Metsä ja Nordea Pankki Suomi sekä lukuisat metsänomistajat Suomen Metsäsäätiön kautta.


Lisätietoja:
- Tietoja visailevista kouluista saa metsäkeskuksista tai Suomen Metsäyhdistyksestä.
- Metsäkeskusten visasta vastaavien yhteystiedot löytyvät Internetistä osoitteesta www.metsavisa.fi .
- Suomen Metsäyhdistys, Jussi Akkanen, puh. 09-6850 880, 050 – 337 6596
- Koulujen biologian ja maantiedon opettajat kertovat oman koulunsa kilpailusta.
- Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Anne Sorsa-Vainikka, puh. (09) 454 0420.
- Tiedot tulevista maakuntakilpailuista saa metsäkeskuksista.

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit