YLI 30 000 NUORTA KISAILEE METSÄTIEDOISTA

Keskiviikkona 19. maaliskuuta järjestetään 398 koulun yläluokilla valtakunnallinen metsätietokilpailu, Metsävisa. Vuonna 2008 on vuorossa 27. Metsävisa ja vuosien aikana siihen on ottanut osaa noin 800 000 suomalaista. Kilpailun tarkoituksena on tiedon mittaamisen lisäksi herättää nuorten kiinnostusta metsiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Innokkaimpia metsävisaan osallistujia ovat Etelä-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan koulut. Niistä yli 70 prosenttia ottaa osaa visaan. Vähiten visaan osallistuvia kouluja on Häme-Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, mutta näilläkin alueilla vähintään 40 prosenttia kouluista ottaa osaa Metsävisaan. Osallistuvien oppilaiden määrät vaihtelevat kouluittain kuudesta oppilaasta kolmeensataan oppilaaseen.


Metsävisassa on kolme vaihetta

Keskiviikkona 19.3. käydään visan alkukilpailu luokkahuoneissa. Koulujen parhaat pääsevät maakunnallisiin kilpailuihin, joiden voittajat ottavat osaa valtakunnalliseen loppukilpailuun. Loppukilpailussa 27. – 28.5.2008 Helsingissä ratkaistaan, kuka voittaa Suomen parhaan metsävisailijan tittelin.

Loppukilpailu järjestetään maastossa, mutta maastoon mennään usein jo maakuntatasolla. Maastossa punnitaan käytännön metsätietoja ja -taitoja.


Kaikki osallistujat palkitaan

Metsäammattilaiset jakavat Metsävisan palkinnot jokaisessa peruskoulussa. Samalla he kertovat koululaisille opettajien toivomasta metsäaiheesta tai järjestävät metsäretkeilyn. Kaikki osallistujat saavat muistoksi tervalepästä tehdyn pulmapelin.


Menestyminen vaatii monipuolista osaamista

Metsävisassa menestyminen vaatii metsäbiologian, metsätalouden, ympäristöasioiden sekä metsäkulttuurin tietoja. Runsas osallistujamäärä kertoo visan suosiosta ja siitä, että opettajat pitävät tärkeänä peruskoulun päättävien metsätiedon tason mittausta valtakunnallisella kilpailulla.

Metsävisan kysymyksistä vastaavat Biologian ja maantieteen opettajien liitto sekä Suomen Metsäyhdistys. Metsävisan toteuttamiseen osallistuu koko metsäsektori: Metsähallitus, metsäkeskukset, Metsäliitto, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Metsä, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, UPM Metsä ja Nordea Pankki Suomi sekä lukuisat metsänomistajat Suomen Metsäsäätiön kautta.

Lisätietoja:

- Tietoja visailevista kouluista saa metsäkeskuksista tai Suomen Metsäyhdistyksestä.
- Koulujen biologian ja maantiedon opettajat kertovat oman koulunsa kilpailusta.
- Tiedot tulevista maakuntakilpailuista saa metsäkeskuksista ja pääkaupunkiseudun osalta Suomen Metsäyhdistyksestä.

Yhteystiedot:

- Suomen Metsäyhdistys ry, Sirpa Kärkkäinen, puh. 050 351 2416
- Metsäkeskusten metsävisavastaavien yhteystiedot löytyvät Internetistä osoitteesta www.metsavisa.fi > yhteystiedot > metsäkeskusten metsävisavastaavat tai linkistä: http://www.metsavisa.fi/smy/HRdeve.nsf/WebTyoryhmatFinNewMV?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=3&Name=Yhteystiedot!!db%3Dsmy%2FMetsavisadeve.nsf!!view%3DWebTyoryhmatFinNewMV!!cat%3DAll!!OrgId%3D10!!#3
- Biologi ja maantieteen opettajien liitto, Anne Sorsa-Vainikka, puh. (09) 4777 460

Yrityksestä

Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa. Tietoa julkaistaan monin tavoin, muun muassa yhdistyksen ylläpitämällä www.forest.fi-verkkosivustolla.

Liitteet & linkit