MS-taudin lääkehoito


Dosentti Merja Soilu-Hänninen kertoo MS-taudin etenemistä hidastavasta lääkehoidosta.

Upota tämä video toiselle sivustolle

Linkitä tähän videoon

Yrityksestä

Suomen MS-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja liikuntajärjestö, joka edistää multippeliskleroosin (MS) ja etenevien harvinaisten neurologisten sairauksien (harnes) hoitoa ja tutkimusta. Liitto toimii sairastavien ja heidän omaistensa edunvalvojana sekä tuottaa erilaisia palveluja heidän elämänlaatunsa kohentamiseksi.

Tilaa

Aiheeseen liittyviä tiedotteita

Maailman MS-päivä 26.5.