ASUNTOMINISTERI PIA VIITASEN ESITYS LUOPUA VANHOJEN OMAKOTITALOJEN ENERGIATODISTUSTEN PAKOLLISUUDESTA ON ERITTÄIN KANNATETTAVA

LISÄKSI TARVITAAN PIKAISIA KANSALLISIA MUUTOKSIA ENERGIATODISTUKSEN TOIMIVUUTEEN

Ministeri Viitasen esitys purkaa turhaa EU-sääntelyä ja tehdä energiatodistuksesta vapaaehtoinen vanhojen pientalojen osalta on erittäin kannatettava. Ylipäätään sääntelyn purkamisen lisäksi myös koko direktiiviä on syytä tarkastella ja kehittää kaikkien rakennusten osalta. Kansallisesti erityisesti Suomessa on koettu, ettei nykyinen energiatodistusmalli ole toimiva eivätkä lain perimmäiset tavoitteet toteudu. Kansalaiset kokevat energiatodistuksen turhaksi ja kalliiksi. Omakotiliitto ja sidosryhmät ehdottavat, että koko energiatodistuslaki ja asetus otetaan uudelleen käsittelyyn ja lakia kehitetään pikaisesti kansallisella tasolla. 

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ”Omakotiliitto kiittää asuntoministeri Pia Viitasta sekä Eduskuntaa myönteisestä suhtautumisesta kansalaisaloitteeseen ja aloitteellisuudesta energiatodistuksen kehittämisessä. Olen varma, että energiatodistuksesta saadaan toimiva ja motivoiva työkalu, kun todistusta kehitetään myös kansallisesti kertyneiden kokemusten ja palautteen pohjalta.”

Ongelmana kertoimet, laskentatapa ja kustannukset

Nykyinen energiatodistusmalli on epäoikeudenmukainen erityisesti olemassa olevalle rakennuskannalle. Uudisrakentamisessa kuluttaja voi itse valita muun muassa lämmitysmuodon ja vaikuttaa siten rakennuksen tulevaan energialuokkaan. Vanhojen pientalojen osalta erityisesti 1960-80 luvuilla kuluttajia vähintäänkin suositeltiin valitsemaan lämmitysmuodoksi sähkölämmitys. Nykyinen energialuokan laskennallinen energiamuotokertoimella painotettu määrittely on erityisen ongelmallinen sähkölämmitteisille taloille: energiamuotokertoimen (sähkö 1,7) käyttö ja laskennan lähtöolettamukset johtavat merkittävästi suurempaan laskennalliseen kulutukseen kuin rakennuksessa todellisuudessa energiaa käytetään. Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan (maaliskuu 2014) 84 prosenttia kansalaisista haluaa, että rakennuksen energiatodistusluokan määrittely perustuu todelliseen kulutukseen.

Energiatodistusten hinnat vaihtelevat parin sadan ja parin tuhannen euron välillä. Lisäksi osassa tapauksista veloitetaan myös matkakuluja. Kuluttajat pitävät todistuksen hintaa kalliina ja todistusta turhana. Vertailtaessa hintaa saatuun hyötyyn pidetään energiatodistuspakkoa nykymuotoisena lähinnä rahastuksena. Ostajia todistus ei kiinnosta. Ostajat ovat kiinnostuneita rakennuksen lämmitysmuodosta ja haluavat saada tietoa rakennuksen oikeasta energiankulutuksesta. (Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton ja Omakotiliiton selvitykset maaliskuu 2014). Tämän vuoden heinäkuusta alkaen laki ulottuu koskemaan myös liike- ja toimistorakennuksia merkiten satojen tuhansien eurojen kulua jokaiselle kunnalle.

Kansalaisaloite ja täydentävä esitys tähtäävät energiatehokkuuteen

Omakotiliitto esittää että energiatodistusta kehitettäisiin niin, että todistus kannustaisi kuluttajia paremmin sekä tarkastelemaan kulutustottumuksiaan että motivoisi rakennuksen pitkäjänteisen energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on myös, että yhä useampi kiinteistön omistaja hankkisi myynti- tai vuokraustilanteessa rakennukselleen energiatodistuksen ja rakennukset olisivat oikeudenmukaisemmin vertailtavissa.

Kansalaisaloitteen lähtökohtana on, että pientalojen energiatodistus perustuu mitattuun energiankulutukseen eikä pientaloissa energiamuotokertoimia huomioida. Täydentävän esityksen tavoitteena on, että energiatodistuksen laadinta yksinkertaistuu ja kustannukset pienenevät. Jos mitattua energiankulutustietoa ei ole saatavilla, energiatodistus laaditaan laskelmien pohjalta, kuitenkin poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat ongelmat. Näin eri lämmitysmuotoja kohdellaan tasavertaisesti. Ehdotettu todistus on kaksisivuinen, helppolukuinen ja informatiivinen.

Omakotiliiton kansalaisaloitteen allekirjoitti 62.211 kansalaista. Aloitetta tukevat lukuisat yhteisöt sekä kansanedustajat eri puolueista. Ympäristövaliokunta järjestää kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen ke 30.4 klo 9.30-11. Kokous on luonteeltaan julkinen kuuleminen ja sitä on mahdollista seurata reaaliaikaisesti internetin välityksellä osoitteissa: www.eduskunta.fi/verkkolahetys  tai www.riksdagen.fi/webbsandning

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi/kansalaisaloite

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, p. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Tilaa