OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMISEKSI ON KERÄNNYT JO YLI 30.000 NIMEÄ

Omakotiliiton kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi on vahvassa vauhdissa. Aloite on kohta viiden suosituimman kansalaisaloitteen joukossa ja menossa kohti eduskunnan käsittelyä. Keräysaikaa on jäljellä kuukausi ja vielä tarvitaan noin 20.000 nimeä. Omakotiliiton järjestökenttä 261 yhdistyksessä kerää nimiä aktiivisesti koko Suomessa.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa helposti omilla pankkitunnuksilla netissä, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297, tai oikeusministeriön vahvistamalla lomakkeella jonka voi tulostaa Omakotiliiton sivuilta www.omakotiliitto.fi.

ALOITE SAA LAAJAA KANNATUSTA NIIN KANSALAISTEN KUIN PÄÄTTÄJIEN KESKUUDESSA                                                                               

Asukkaat, järjestöt, kiinteistövälittäjät ja isännöitsijät kokevat rakennuksen energiatodistuksen turhaksi ja harhaanjohtavaksi. Omakotiliitto panee ilolla merkille että useat kansanedustajat sekä hallitus- ja oppositiopuolueissa ovat todenneet energiatodistuksen olevan turha normi. On selvää, etteivät päättäjät olleet tietoisia lakia säätäessään, kaikista ongelmista joita todistukseen nyt sisältyy.  Kansalaisaloite on nyt hyvä väline saattaa asia uudelleen tarkasteluun ja korjata virheet.

ASIA KOSKETTAA KAIKKIA ASUMISMUOTOJA – KOKO LAKI UUDELLEEN TARKASTELUUN

Omakotiliiton kansalaisaloitteen perustelut on tehty omakotitalon näkökulmasta, mutta kun asia viedään eduskuntaan, on hyvä tarkastella energiatodistuslainsäädäntöä kokonaisuudessa, kaikkien asumismuotojen osalta. Ongelmat eivät kosketa vain pientaloissa asuvia, vaan laskennallinen, energiakertoimella painotettu energiatodistus on epäoikeudenmukainen kaikille asuntotyypeille omakotitaloista, pari-, rivi- ja kerrostaloihin.

ENERGIAMUOTOKERTOIMET VÄÄRISTÄVÄT

Energiatodistuksen perusongelmat ovat sen laskennallisen kulutusperustan ohella eri lämmitysenergiamuodoille määritellyt energiamuotokertoimet. Energiamuotokertoimen johdosta erityisesti vanhoilla sähkölämmitteisillä omakotitaloilla (joita Suomessa on lähes puoli miljoonaa) laskennallinen kulutus osoittaa merkittävästi todellista kulutusta suurempaa kulutusta. Sen johdosta myyntitilanteessa sähkölämmitteisen omakotitalon energialuokitus alenee. Siten myös myyjän saama talon myyntihinta laskee.

TURHA JA TYYRIS TODISTUS

Kun energiatodistuksen perustana ovat laskennalliset kulutustiedot, niin todistuksessa ei ole sellaista tarkkuutta että siitä olisi todellista hyötyä. Todistuksen käyttöarvoa on siksi luonnehdittu olemattomaksi. Ruotsissa sen sijaan energiatodistus perustuu todelliseen kulutukseen.

Energiatodistuksen ongelmana on sen voimakas hinnannousu. Edellisen energiatodistuslain tullessa voimaan energiatodistuksen hinta oli noin 100 euroa, nyt hinta vaihtelee jo 800:sta 2000 euroon. Ongelmana on myös, että auktorisoituja energiatodistuksen antajia on rajallinen määrä. Tämä seikka on myös omiaan nostamaan todistuksen kustannuksia. Todistuksen kustannus olisikin siksi hyödyllisempää käyttää itse rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, p. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

viestintä- ja markkinointipäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

www.omakotiliitto.fi

Omakotiliitto kannattaa oikeudenmukaisuutta ja ajaa energiatodistuslain muuttamista. Tule sinäkin mukaan vaikuttamaan! https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Tilaa