OMAKOTILIITTO KIITTÄÄ YMPÄRISTÖVALIOKUNTAA MYÖNTEISESTÄ SUHTAUTUMISESTA ENERGIATODISTUKSEN KEHITTÄMISEEN – TODISTUKSEEN TARVITAAN PIKAISIA MUUTOKSIA

Uudistettu rakennuksen energiatodistus on ollut voimassa vuoden. Kansalaiset ovat kokeneet sen epäoikeudenmukaiseksi, kalliiksi ja turhaksi, koska laskennallinen määrittelytapa ja erityisesti energiamuotokertoimet johtavat usein merkittävästi suurempaan energiankäyttöön kuin rakennuksessa todellisuudessa käytetään. Omakotiliitto on kiitollinen, että Eduskunnan Ympäristövaliokunta on ottanut kansalaisten palautetta huomioon. Omakotiliitto kannattaa lämpimästi Ympäristövaliokunnan ehdotusta, että Eduskunta edellyttäisi hallitukselta kiireellisesti toimenpiteitä energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi ja aloitteellisuutta direktiivien tarkistamiseksi.

Toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo: ”Omakotiliitto kiittää kansalaisia, omakotiyhdistyksiä, yhteistyökumppaneita, kansanedustajia, kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasta sekä Ympäristövaliokuntaa aktiivisesta työstä energiatodistuksen kehittämiseksi informatiivisemmaksi ja kustannuksiltaan edullisemmaksi. Uskon, että Ympäristövaliokunnan ehdotuksen perusteella kehitettävät energiatodistus ja direktiivi palvelevat paremmin niin kuluttajia, yrityksiä, yhteisöjä kuin ympäristöä. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä välittömästi.

Todistuksesta toimiva kahden indikaattorin mallilla

Nykyinen energiatodistusmalli on osoittautunut kalliiksi, vaikeaselkoiseksi ja epäoikeudenmukaisesti, kun siinä rakennuksen energialuokka määräytyy laskennallisen kaavan pohjalta ja saatu energiamäärä kerrotaan energiamuotokertoimella. Tämä johtaa erityisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa, joita Suomessa on lähes puoli miljoonaa, huomattavasti suurempaan, jopa moninkertaiseen energiankäyttöön kuin rakennuksessa todellisuudessa käytetään.

Omakotiliiton mielestä Ympäristövaliokunnan ehdottama tapa, jakaa energialuokan määrittävä laskennallinen energiankulutus ja energiamuotokertoimen ohjaus kahdeksi eri indikaattoriksi, on kannatettava. Tämä lisäisi todistuksen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Energialuokan määräytyminen laskennallisen kulutuksen perusteella ilman painotusta energiamuotokertoimella tekee todistuksesta oikeudenmukaisemman sekä lisää rakennusten vertailtavuutta.

Energiatodistus vapaaehtoisiksi vanhojen omakotitalojen osalta

Ministeri Viitanen on ehdottanut, että rakennuksen energiatehokkuusdirektiiviä kehitettäisiin niin, että se olisi vapaaehtoinen vanhoille pientaloille. Nyt Ympäristövaliokunta ehdottaa mietinnössään, että Eduskunta edellyttää hallitukselta aloitteellisuutta direktiivin tarkistamissa tältä osalta. Tämä sopii hyvin myös EU-sääntelyn purkamisen viitekehykseen. Omakotiliitto pitääkin erittäin myönteisenä, että energiatodistusta kehitetään kansallisten toimenpiteiden lisäksi myös EU-tasolla.

Kuluttajia voidaan motivoida energiankulutuksen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen

Kuluttajat ovat erityisen kiinnostuneita rakennuksen lämmitystavasta ja lämmityskustannuksista. Asukkaat pyrkivät energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristön suojeluun, kunhan keinot ovat kustannustehokkaita ja motivoivia.

Energiatodistuksen kehittämisen ohella energiankulutuksen vähentämistä ja energiatehokkuuden parantamista tuetaan parhaiten kannustavilla keinoilla. Kotitalousvähennys on osoittautunut parhaimmaksi keinoksi ja sitä tulee edelleen parantaa (määrän nosto takaisin 3000 euroon, työn osuuden nostaminen 60 % sekä suunnittelun hyväksyminen osaksi vähennystä). Muita positiivisia keinoja ovat energia-avustusten sekä korjausavustusten kehittäminen ja kohdistaminen erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen pitkäjänteisesti myös omakotitaloille.

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi/kansalaisaloite

toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi

edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Omakotiliiton kansalaisaloitteen allekirjoitti 62.211 kansalaista.

Tilaa