OPTISEN ALAN MARKKINAKATSAUS 2010

 

Optisen alan vahva kasvu jatkui vuonna 2010 ja toimialan liikevaihto nousi uuteen kaikkien aikojen ennätykseen 325,6 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu oli 5,2 %, jota voidaan pitää erittäin hyvänä ottaen huomioon vertailuvuoden 2009 huima yli yhdeksän prosentin kasvu. Optisen alan kasvu vastasi myös koko erikoiskaupan liikevaihdon kasvua.

Vuosi 2010

Optisen alan liikevaihdon kehitystä leimasivat kolme erittäin hyvää kasvukuukautta ja neljä lievää pudotuskuukautta. Maaliskuu oli taas vuoden huippukuukausi, jolloin kuukausiliikevaihto nousi kaikkien aikojen ennätykseen 37 miljoonaan euroon, kun muiden kuukausien keskimääräinen vaihto oli 26 M€. Kasvua vertailuvuoden 2009 parhaaseen kuukauteen, maaliskuuhun tuli melkein 18 %. Marraskuussa saatiin vuoden parhaat kasvulukemat 19,4 prosenttia ja koko vuoden liikevaihdon kasvuksi tuli 5,2 prosenttia, joka vastaa noin 16 miljoonan euron kasvua.

Optikkoliikkeiden määrä säilyi entisenä

Optikkoliikkeiden kokonaismäärä pysyi edellisen vuoden tasolla ja vuoden lopussa liikemäärän laskettiin olevan 820 optikkoliikettä. Kaikista alan yrityksistä noin 96 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Tätä suurempia yrityksiä Suomessa oli vain 20. Alan suurimman ja pienimmän yrityksen liikevaihtoero on yli tuhatkertainen.

Ketjukuvioissa muutokset jatkuivat

Ketjuittain tarkasteltuna liikemäärä kasvoi eniten Fenno Optiikalla (+ 10 liikettä) ja Instru optiikalla (+ 8 liikettä). Ei-ketjuun kuuluvien liikkeiden määrä väheni eniten (- 10 liikettä). Ketjuliikkeistä Synsam Cazzen liikemäärä putosi yhdeksällä liikkeellä, Silmäasemien liikkeet vähenivät kahdella ja Specsaversin yhdellä toimipisteellä. Prosentuaalisesti suurimmat muutokset olivat Fenno Optiikan liikemäärän kasvu + 17 % ja Synsam Cazzen liikemäärän väheneminen – 12 %. Muilla muutokset olivat enintään viiden prosentin tasoa.

Instru optiikka koostuu 156 omasta liikkeestä, jotka toimivat Instrumentarium, Nissen ja Keops ketjuina. Lisäksi mukana on 17 Instrumentarium franchising-liikettä. Silmäasema ketju koostuu Silmäasema Fennican omista 69 liikkeistä ja 52 franchising-liikkeestä. Specsavers ketjun 91 liikettä koostuvat Specsavers Finland Oy:n omistamista 12 liikkeestä ja 79 franchising-liikkeestä. Fenno Optiikan kaikki 70 liikettä ovat ketjuyrittäjien omistamia. Synsam Cazze ketjun 66 liikettä jakautuvat 37 Synsam-liikkeeseen ja 29 Cazze-liikkeeseen. Kaikki toimipisteet ovat yrittäjien omistamia.

Alan markkinaosuuksissa muutoksia vuonna 2010

Optisen vähittäiskaupan liikevaihto 325,6 miljoonaa euroa jakautui vuonna 2010 seuraavasti: Alan selvänä markkinajohtajana jatkaa edelleen Instru optiikka, joka kasvatti 102,6 miljoonan liikevaihdolla markkinaosuutensa 32 prosenttiin. Kasvua vuoteen 2009 oli noin kolme prosenttiyksikköä. Vajaan neljänneksen markkinoista ottivat ei-ketjuun kuuluvat liikkeet (muut liikkeet) 80 M€ liikevaihdolla, markkinaosuudessa pudotusta edellisvuoteen oli kuitenkin lähes kolme prosenttiyksikköä. Silmäaseman liikevaihto nousi 61,4 miljoonaan, jolla markkinaosuus oli 19 %, pudotusta yksi prosenttiyksikkö. Specsavers-ketjun liikevaihto oli 42,5 M€, jolla ketju säilytti edellisvuoden 13 % markkinaosuutensa. Synsam Cazzen kokonaisvaihto oli 21 M€, jolla ketju keräsi viime vuonna reilun kuuden prosentin osuuden jääden prosentin verran edellisvuoden markkinaosuudesta. Fenno Optiikan liikkeiden liikevaihto oli 18,1 M€ ja ketju kasvatti markkinaosuutensa vajaaseen kuuteen prosenttiin, kasvua yhden prosenttiyksikön verran.

Liikkeiden liikevaihdoissa isoja eroja

Vuonna 2010 keskimääräinen liikevaihto optikkoliikettä kohden oli 397.000 euroa. Instru optiikan keskimääräinen liikevaihto per liike oli 593.000 €, Silmäasemaliikkeen 507.000 ja Specsavers-liikkeen keskimäärin 467.000 euroa. Synsam Cazze -liikkeiden vaihto oli 318.000 €, ei-ketjuun kuuluvilla keskimäärin 267.000 € ja Fenno Optiikan liikevaihto per liike keskimäärin 259.000 euroa.

Yhteenveto

Optisen alan kasvu jatkui vuonna 2010 hyvänä vastaten koko 2000-luvun keskimääräistä kasvua. Alan 5,2 %:n kasvu vastasi myös koko erikoiskaupan kehitystä. Vuosiliikevaihto saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 325,6 miljoonaa euroa, mutta alan kannattavuus on edelleen selvässä laskussa ja alan yritysten taloudellinen tulos on keskimäärin heikko.

Liitteet:
Optikkoliikkeiden liikevaihto 2010
Optikkoliikkeiden markkinaosuudet 2010
Optikkoliikkeiden liikevaihto liikettä kohden 2010
Optikkoliikkeiden määrä 31.12.2010

Tiedot:
SUOMEN OPTIKKOLIIKKEIDEN LIITTO RY

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Panu Tast
Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry
040 5422 227, panu.tast@optometria.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit