SUOMALAISET OSTIVAT KEHITTYNEEMPIÄ SILMÄLASEJA

Suomen Optikkoliikkeiden Liitto on jälleen selvittänyt silmälasien hintatasoa laajassa hintatutkimuksessaan. Vuonna 2010 suomalaiset maksoivat silmälaseistaan keskimäärin 387 euroa. Edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna keskihinta on noussut 8,4 %. Kun samaan aikaan silmälasien ”hinnat alkaen”-hintataso on historiallisen edullinen, tulos kertoo yhä useamman suomalaisen valinneen silmälaseihinsa edistyksellisiä, käyttömukavuutta lisääviä ratkaisuja perusvaihtoehtojen sijaan.

Silmälasien hintatutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 2002 alkaen. Tämän vuoden tutkimusaineisto on kerätty 419 optikkoliikkeestä, joiden osuus alan liikemäärästä on 51 % ja liikevaihdosta yli 70 %.  Tutkimusaineistossa ovat mukana myös alan suurimmat ketjut.

Hintatason muutokset maltillisia

Sekä yksiteho- että moniteholasien verollisen keskiostoksen arvo on Suomessa kääntynyt edellisen tutkimuskierroksen jälkeen lievään nousuun. Suomalainen maksoi moniteholaseistaan vuonna 2010 keskimäärin 549 euroa, jossa on muutosta edelliseen +21 euroa ja +4,0 %. Yksitehosilmälasien keskihinta oli vastaavasti 265 euroa, jossa on muutosta +17 euroa ja +6,9 %.  Kaikista tuoteryhmistä (yksiteho-, kaksiteho- ja moniteholasit) laskettu silmälasien keskihinta vuonna 2010 oli 387 euroa, jossa on nousua edellisestä tutkimuskerrasta 30 euroa ja 8,4 %.

Molempien päätuoteryhmien, moniteho- ja yksiteholasien, hintakehitys kertoo kuluttajien valinneen silmälaseihinsa yhä useammin perusvaihtoehtoja kehittyneempiä linssiratkaisuja.  Silmälasien näkömukavuutta voi parantaa erilaisin pintakäsittelyin, sekä valitsemalla niihin uudenlaisella pinnanmuotoilutekniikalla tuotetut linssit.

”Hinnat alkaen”-hintataso laski edelleen

Tutkimuksessa selvitettiin myös silmälasien ”hinnat alkaen”- hintatasoa. Vastaajat ilmoittivat liikkeen halvimman tarjouksen sisältäen peruskehyksen ja - linssit yksitehoisena ilman lisäkäsittelyjä. Tällaisten silmälasien keskihinta oli tutkimuksessa 54 euroa, kun se kaksi vuotta aikaisemmin oli 56 euroa.

Ikärakenne vaikuttaa keskihintaan

Kaikkien silmälasien keskihintaan vaikuttaa voimakkaasti väestön ikärakenne. Kun väestö ikääntyy, yhä useampi kuluttaja valitsee käyttöönsä moniteholasit. Yksilöllisesti valmistettavien moniteholasien keskihinta on yksiteholaseihin verrattuna yli kaksinkertainen, joten kaikkien ostettujen silmälasien keskihinta nousee vaikka edullisia muutaman kymmenen euron vaihtoehtoja on runsaasti saatavissa.

Liitteet:

Silmälasien keskihinta 2010 markkinaosuuksien suhteessa (€)

Silmälasien verollinen keskihinta 2002–2010 (€)

Tiedot:

Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Panu Tast
Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry
040 5422 227, panu.tast@optometria.fi

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit