HOK-Elanto ja Suomen Punainen Risti tukemaan maahanmuuttajien koulunkäyntiä


HOK-Elanto ja Suomen Punainen Risti ovat aloittaneet kolmevuotisen Läksyhelppi-hankkeen, jolla tuetaan maahanmuuttajien koulunkäyntiä pääkaupunkiseudulla. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät perustavat kouluihin läksykerhoja, joissa he auttavat peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria kotitehtävien tekemisessä. Hankkeella pyritään ehkäisemään maahanmuuttajien syrjäytymistä ja parantamaan motivaatiota koulunkäyntiin.

– Kielellinen ja kulttuurinen kotoutuminen vahvistuu läksyjen teon, pelaamisen, leikkimisen ja aikuisten tuen avulla, projektin koordinaattori Elina Leinonen kertoo.

Koulut ovat yhä monikulttuurisempia. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden määrä on pääkaupunkiseudulla kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vaikka läksykerhot on suunnattu maahanmuuttajille, niihin voi osallistua myös kantaväestöön kuuluvat.

Tällä hetkellä Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset pyörittävät alakoululaisille tarkoitettua läksykerhoa muun muassa Helsingin Itäkeskuksessa ja Espoon Leppävaarassa. Molemmissa kouluissa toimintaa on ollut pari vuotta, ja kävijöiden suuri määrä on osoittanut toiminnan tarpeellisuuden.

Tuleviin läksykerhoihin kaivataan oppilaiden tueksi vapaaehtoisia eri puolilta pääkaupunkiseutua ja Keski-Uusimaata.

– Vapaaehtoiset eivät tarvitse opettajan tutkintoa. Riittää, että on halua auttaa ja kannustaa. Mukana olleet vapaaehtoiset saavat itsekin paljon onnistumisen ja oppimisen kokemuksia, Leinonen sanoo.

Punainen Risti ja HOK-Elanto ovat toteuttaneet aiemmin kaksi kolmevuotista kouluprojektia. Paljon väliä -hankkeessa koulutettiin vuosina 2003–2005 pääkaupunkiseudun kouluille vertaissovittelijoita ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Tärkeät minuutit -hankkeessa koululaisille järjestettiin ensiapukoulutusta vuosina 2006–2008. Kouluhankkeiden lisäksi HOK-Elanto tukee Suomen Punaisen Ristin jäsenhankintaa.


Lisätietoja ja vapaaehtoisten ilmoittautuminen Läksyhelppiin:
Projektikoordinaattori Elina Leinonen, Suomen Punainen Risti, puh. (09) 1293 586
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Lisätietoja:
Viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Helena Palovaara, HOK-Elanto, puh. 010 7660 560
etunimi.sukunimi@sok.fi


Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa