Hundratals rödakorsfrivilliga övar hjälparbete i Åbo fredagen 14.5

Röda Korset ordnar 14.5 i Åbo och kringliggande kommuner beredskapsövningen Myrskytuuli 2010. Hundratals frivilliga är på plats för att öva hur man tar hand om människor som drab-bats av skadorna i en påhittad storm. Röda Korsets frivilliga övar sig för att kunna agera snabbt och effektivt vid verkliga tillbud. I Myrskytuuli 2010 ger de första hjälpen, gör vattnet i Aura å drickbart, letar efter försvunna, ordnar med psykiskt stöd och nödinkvartering. Övningen inleds i fiktiva förhållanden där ett för årstiden exceptionellt kraftigt lågtryck trängt in i Finland. Stormvarning har utfärdats till havs och på land når vinden stormstyrka 30 m/s. I sydväst är nederbörden riklig och vattenståndet har stigit upp till en meter. Kontrollerna under övningen: 1) På Särkänsalmibron har en fiktiv bussolycka inträffat och 40 passagerare har blivit skada-de på olika sätt. Medlemmar i Röda Korsets första hjälpen-grupper och Röda Korsets interna-tionella biståndsarbetare övar hur man bäst kan hjälpa skadade busspassa¬gerare. Övningen ordnas kl. 13–14.30. 2) Ett passagerarfartyg har hamnat i sjönöd under nat¬ten. Viking Lines kryssningsfartyg har tagit ombord passagerarna från det mindre fartyget och i hamnen vän¬tar Röda Korsets första omsorgen-frivilliga på dem. Frivilliga deltar i evakueringsövningen i Viking Lines terminal kl. 12.30–15.30. 3) I Våno skola i Väståboland inrättas en evakueringscentral. I skär¬gården kontrollerar man att folk är okej trots de utdragna elav¬brott som stormen har orsakat och ordnar efterspaning på ön Mielisholm. Frivilliga övar i skärgården kl 8–13. 4) På grund av stormen drabbas Åbo av avbrott i vattenförsörjning¬en och det vatten som kommer ur kranarna lämpar sig inte som dricksvatten. Röda Korset har vattenreningsutrust-ning som kan göra vattnet i Aura å drickbart. Vattenrening övas på tre ställen. Den första platsen är Varvstorget och de två följande ligger längs åstranden mot Domkyrkan från Varvstorget. Övningen ordnas kl. 9–17. Röda Korset genomför beredskapsövningen Myrskytuuli 2010 i samarbete med myndigheter-na. Mer information: För informationen om övningen Myrskytuuli 2010 svarar informatör Sanna Räsänen, tfn 040 521 72 99 För informationen om bussolyckan svarar informatör Taina Keinänen, 040 485 58 31 För informationen on vattenreningskontrollen svarar redaktionssekreterare Kimmo Holopa-inen, 0400 286 833 För informationen om evakueringskontrollen svarar informatiker Mari Vehkalahti, 0400 261 497 För informationen om skärgårdskontrollen svarar redaktör Johanna Lassy-Mäntyvaara, 040 540 38 04 Man kan också följa Myrskytuuli 2010 på adressen www.punainenristi.fi och ladda ner bilder gratis från övningen på www.punaisenristinkuvat.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa