Hungerdagen utmanar alla att hjälpa Syriens krigsoffer

Hälsovårdssystemet i Syrien har så gott som raserat och människorna är i akut behov av hjälp. Röda Korset utmanar alla att delta i Hungerdagen under tiden 15–17 september.

Det femåriga kriget i Syrien har förstört landets hälsovårdssystem. Det är svårt att få vård och komma åt läkemedel. Situationen är särskilt dålig på stadsområdena i Norra Syrien och speciellt i Aleppo.

Just nu är cirka 11,5 miljoner syrier i behov av hälso- eller sjukvård. Bristen på vård är ett särskilt allvarligt hot för dem med kroniska sjukdomar. I dagsläget lider 600 000 människor av sjukdomar som kräver långvarig vård. (källa: UNOCHA: Humanitarian needs overview, Syrian Arab Republic 2016)

- Det behövs mediciner för vård av till exempel hjärt- och njursjukdomar samt diabetes. Också barnsjukvården behöver mer medel. Just nu är 4,7 miljoner syriska barn i behov av sjukvård, berättar Röda Korsets Mellanösternexpert Johanna Klinge, som jobbar på området.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) upprätthåller 28 hälsovårdsstationer och kliniker samt mobila vårdenheter i Syrien. Klinikerna erbjuder service som motsvarar den bassjukvård som erbjuds på finländska hälsostationer samt vård av ögon- och förlossningsläkare.  

Barnen har börjat uppvisa tecken på undernäring till följd av bristen på mat, vilket utsätter dem för olika sjukdomar. Finlands Röda Kors systerorganisation, den Syriska Röda Halvmånen, har grundat en central för små undernärda barn i staden Homs, där de får mat och medicin.

- Barn, kvinnor, åldringar och invalider är de mest sårbara i kriget. Röda Korset och Röda Halvmånen erbjuder opartisk hjälp utgående från människornas behov, säger Klinge.

Hungerdagen söker hjälpare

Röda Korset utmanar alla att delta i Hungerdagsinsamlingen. Hungerdagen ordnas 15–17.9 runtom i Finland. Under Hungerdagen samlas obundna medel till dem som blivit offer för krig och naturkatastrofer. Medlen används också för att hjälpa människor som blivit utsatta för oväntade olyckor i Finland, så som bränder.

I år kommer de insamlade medlen att användas bland annat för biståndsarbete i Syrien. Med hjälp av bidragsgivarnas stöd fortsätter också biståndsarbetet på flyktinglägrena i Grekland, där en stor del av människorna är flyktingar från Syrien. Finlands Röda Kors upprätthåller tre hälsokliniker på flyktinglägrena. På klinikerna jobbar 11 finländska biståndsarbetare.

- Krigets offer är nu i stort behov av vårt bistånd och Hungerdagen ger en bra möjlighet att hjälpa, vädjar Röda Korsets medelanskaffningschef John Ekelund. 

Du kan delta i Hungerdagen genom att bidra eller att komma med som bössinsamlare. Alla är välkomna som bössinsamlare, du behöver ingen tidigare erfarenhet. Du kan vara med i en halv timme eller hela dagen, enligt din egen tidtabell.  

Anmäl dig till Hungerdagen på adressen hungerdagen.fi. 

  •  Ge ditt bidrag till Hungerdagen genom att:
  •  Ringa till nummer 0600 12220 (20,12 €/samtal + lna) 
  •  Sms:a SPR till nummer 16499 (15 €/meddelande) 
  •  Donera på webben, hungerdagen.fi 
  •  Ge ditt bidrag via MobilePay till nummer 040 135 88 00 

Ytterligare information:

Mellanösternexpert Johanna Klinge tfn +358 40 7153838
Planerare för internationell biståndsverksamhet Niklas Saxén tfn 0
20 701 2155
Chef för medelanskaffningen John Ekelund tfn 020 701 2022
Informatör Anna Kaipainen tfn 020 701 2224 

Du kan ladda ner Röda Korsets bilder gratis genom att registrera dig till Röda Korsets bildbank på adressen http://aineistopankki.punainenristi.fi/

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Multimedia

Multimedia