Hungerdagens bössinsamling inbringade 1 350 000 euro

Man kan ge ett bidrag på webben och per telefon fram till slutet av oktober.

Hungerdagens bössinsamling inbringade uppemot 1 350 000 euro. Hungerdagen ordnades runt om i Finland 15–17.9. Insamlingen avlöpte ytterst väl och inspirerade tusentals insamlare att hjälpa.

Insamlingens slutgiltiga resultat fås i november. Det slutgiltiga resultatet inkluderar även de övriga bidragssätten såsom bidrag per ett textmeddelande, på webben eller via MobilePay-mobilappen.

Vi vill tacka alla för den tid och de bidrag som man har gett till Hungerdagen. Tack vare bidragsgivare och frivilliga kan Röda Korset hjälpa de nödställda runt om i världen, säger John Ekelund, direktör för medelanskaffning vid Röda Korset.

Hungerdagen är Röda Korsets största årliga insamling. Under Hungerdagen samlar man in icke öronmärkta medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med medlen hjälper man offer för konflikter och olyckor både i Finland och ute i världen. I år hjälper man med bidragsmedlen bland annat offer för kriget i Syrien. Hungerdagen ordnades nu för 36:e gången.

Man kan ge ett bidrag till Hungerdagen fram till slutet av oktober:

  •  Genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal + lsa)
  •  Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelandet)
  •  På webben på adressen hungerdagen.fi
  •  Via MobilePay numret 040 135 88 00 
  •  Till Finlands Röda Kors katastroffonds konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5173  

Insamlingstillstånd POL-2015-8798, beviljad 30.11.2015 

Mer information:  

Koordinator för Hungerdagen Raisa Heinämäki tfn 020 701 2202
Informatör Anna Kaipainen tfn
020 701 2224

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa