Insamlingen Jul i sinnet nådde sitt rekordmål

Intäkterna från Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds gemensamma insamling hjälper 22 000 mindre bemedlade barnfamiljer. Insamlingen lyckades i år över förväntan.

Fram till julafton hade 1 705 348 euro donerats till insamlingen Jul i sinnet. Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds traditionella insamling ordnades i år för 19:e gången.

Det här året delade man ut ett rekordstort antal presentkort på 70 euro, hela 22 000 stycken. Det är 4 000 presentkort mer än förra året. Presentkorten delades ut till mindre bemedlade barnfamiljer eller barnfamiljer som annars har det svårt.

– Insamlingen behövs verkligen, den signalen får vi också genom responsen från de familjer som har mottagit presentkort, säger Röda Korsets koordinator för medelsanskaffning Regina Laurén.

Svårast i familjer med många barn

Uppskattningsvis 117 000 barn eller närmare 11 procent av alla barn i Finland bor i låginkomsthushåll. Svårast är det ofta förutom för ensamförsörjare också för familjer med flera barn. Den utdragna ekonomiska nedgången ökar pressen på barnfamiljer.

– Finlands Röda Kors distrikt på olika håll i Finland har meddelat att de gärna skulle ha delat ut ännu fler presentkort. I år fick vi också tidigare än förr förfrågningar om presentkort från socialbyråerna och församlingarnas diakoniarbete, berättar Röda Korsets vänverksamhetsplanerare Varpu Salmenrinne.

Antalet stora företagsdonationer ökade

I år deltog rekordmånga företag i insamlingen med bidrag på 1 500 euro eller mera. Antalet företag som gav stora bidrag var i år cirka 400, mot 290 förra året.

– Privatpersoner har också deltagit aktivt i insamlingen och det är glädjande. Det har varit fint att se hur många vi har kunnat ge jul i sinnet: för det ska alla deltagare och samarbetsparter ha ett stort och varmt tack, säger Regina Laurén.

Insamlingen Jul i sinnet inleddes den 20 november. Familjerna kan använda sina presentkort till att köpa mat i K-matbutikerna samt S-gruppens och Lidls affärer. Insamlingen Jul i sinnet har genomförts i samarbete med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega.

Beslutet om vem som får presentkort fattas av Finlands Röda Kors lokalavdelningar och Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar i samarbete med rådgivningar, socialen eller församlingarnas diakoniarbete.

Insamlingsmålet var 1 540 000 euro. Den del av insamlingssumman som överstiger målet används till presentkort som delas ut nästa år.

Mer information:

Röda Korsets chef för medelsanskaffning Anna Laurinsilta, tfn 020 701 2196, anna.laurinsilta@rodakorset.fi

Röda Korset koodinator för medelsanskaffning Regina Laurén, tfn 020 701 2199, regina.lauren@rodakorset.fi

Röda Korsets informatör Inka Kovanen, tfn 020 701 2223, Inka.kovanen@rodakorset.fi

Mannerheims Barnskyddsförbunds kommunikationsdirektör Liisa Partio, tfn 040 580 8984, liisa.partio@mll.fi

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Multimedia

Multimedia