Kesän ensiapuohjeilla selviät haavereista ja varaudut vaaratilanteisiin

Kesän remonteissa, matkoilla ja mökkilomilla sattuu ja tapahtuu. Pienempiin ja suurempiin haavereihin on hyvä varautua kesän ensiapuohjeilla, jotka Punainen Risti on koonnut osoit-teeseen www.punainenristi.fi. Tavallisimpia vaaratilanteita kesänvietossa ovat esim. grillien ja saunan aiheuttamat palo-vammat, remontoidessa sattuvat tapaturmat kuten liukastumiset ja putoamiset tai terävien esineiden aiheuttamat vammat sekä humalassa hukuksiin joutuminen. Myös lasten hukku-misonnettomuudet ovat valitettavan yleisiä. – Pienten lasten valvonta veden äärellä on eri-tyisen tärkeää. Lapsi voi hukkua vähäiseenkin veteen, muistuttaa Suomen Punaisen Ristin ter-veydenhuollon koordinaattori Anja Alila. Varomaton työkalujen käyttö johtaa myös usein onnettomuuksiin kesämökeillä, mikä näkyy Alilan mukaan lomanviettopaikkakuntien päivystyksissä. Kirveiden ja sahojen kanssa on siis syytä olla tarkkana. – Remonttihommissa pitää huolehtia myös tarvittavista suojaimista. Al-koholijuomia nautitaan vasta, kun hommat on tehty. Punainen Risti on mukana kotitapaturmien ehkäisykampanjassa, jonka sivuille on koottu tär-keää tietoa tapaturmien ehkäisystä sekä ohjeita esimerkiksi kesän remonttihommien tekijöille. Sivuihin on tutustua osoitteessa www.kotitapaturma.fi. Ensiapulaukku mukaan, olinpaikka mieleen Yllättäviin tilanteisiin varautuminen on oleellinen asia ensiavussa, muistuttavat Punaisen Ristin asiantuntijat. – Kannattaa pitää huolta, että tietää koordinaattinsa esim. vieraalla mökillä tai lomareissulla. Osoite ja paikkatiedot on hyvä olla tiedossa koko ajan, jotta osaa tarvittaessa kertoa hätäkeskukseen olinpaikkansa, sanoo Alila. Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelusta osoitteessa www.112.fi mökkiläiset, veneilijät ja muuta luonnossa liikkujat voivat etukäteen selvittää tarkan sijaintinsa. – Vaaratilanteisiin on hyvä varautua myös tallentamalla puhelimeen valmiiksi tärkeät numerot, kuten Myrkytystietokeskus ja lomailupaikkakunnan terveyskeskus ja sairaala, muistuttaa Suomen Punaisen Ristin ensiavun koulutussuunnittelija Mari Kaihovaara. – Lisäksi on hyvä varmistaa, että joukossa on ensiaputaitoinen ihminen, Kaihovaara lisää. Kunnollinen ensiapulaukku on tärkeä varuste kesän viettoon. Lisäksi matkalle kannattaa ottaa mukaan pieni matka-apteekki. Punaisen Ristin verkkokaupasta löytyy useita erilaisia ensiapulaukkuja vaihteleviin tarpeisiin – mökille kannattaa ostaa joka kodin ensiapupaukkaus ja sen lisäksi esimerkiksi punkkipihdit ja kortisonvoide sekä kipu- ja kuumelääkettä. Verkkokaupassa on saatavilla myös täy-dennyspaketti "ensiapukaapin sisältö", jolla päivität lääkekaappiin tarvittavat ensiaputarvik-keet. – Lääkkeet pitää säilyttää lukkojen takana, mutta tarpeet pikkuhaavojen paikkaamiseen tulisi olla paikassa, josta lapsetkin ne löytävät, Anja Alila opastaa. Rokotuksista kannattaa myös pitää huolta. Jäykkäkouristusrokote kannattaa pitää voimassa ja niille alueille, joilla esiintyy puutiaisaivokuumetta, tulisi ottaa virusrokote. Alila kehottaakin tutkimaan iltaisin, ettei punkkeja ole kiinnittynyt iholle, ja jos on, paras poistamiskeino on käyttää punkkipihtejä. Käärmeenpuremissa tulee aina hakeutua hoitoon. Kyypakkauksissa on niin pieni määrä kor-tisonia, ettei sen vaikutuksen varaan pidä turvautua. Ja aina kannattaa muistaa pestä käsiä riittävän usein. Näin välttää kesäripulin ja ehkäisee kesäflunssaa tarttumasta eteenpäin. Tarvittaessa voi mökille hankkia myös desinfioivan käsi-huuhteen. Punaisen Ristin hygieniaohjeet opastavat oikeaoppisessa käsienpesussa ja aivaste-lussa, ja ne löytyvät osoitteesta www.punainenristi.fi Lisätietoja: Terveydenhuollon koordinaattori Anja Alila, puh. 0400 329 570 Ensiavun koulutussuunnittelija Mari Kaihovaara, puh. 040 548 3922

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Multimedia

Multimedia