Operaatio Nälkäpäivä kerää apua myös kotimaan hätään


Suomen Punainen Risti antaa henkistä tukea Kauhajoen ampumatapauksen järkyttämille ihmisille.
Suomen Punaisen Ristin vuosittainen Operaatio Nälkäpäivä -keräys alkaa torstaina 25.9. ja jatkuu lauantaihin saakka. Tänä vuonna Operaatio Nälkäpäivä tuo esiin nopean katastrofiavun merkityksen. Vapaaehtoiset keräävät kolmena päivänä varoja järjestön katastrofirahastoon. Rahaston varoja käytetään myös Kauhajoen ampumavälikohtauksen uhrien auttamiseen. Suomen Punainen Risti järjestää henkistä tukea uhrien omaisille sekä muille ampumavälikohtauksen järkyttämille ihmisille.
– Tämä surullinen tapaus osoittaa, miten tärkeää nopean avun järjestäminen on. Keräysvarojen ansiosta meillä on valmius reagoida nopeasti. Operaatio Nälkäpäivässä kaikilla on mahdollisuus osallistua tähän auttamistyöhön joko kerääjänä tai lahjoittajana, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.
Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset antoivat heti surmien jälkeen henkistä tukea Kauhajoen Palvelualojen oppilaitoksen oppilaille. Lisäksi Suomen Punainen Risti avasi keskiviikkona henkisen tuen puhelimen, jossa päivystää koulutettujen vapaaehtoisten lisäksi ammattipsykologeja. Vapaaehtoisten koulutus sekä muut henkiseen tukeen liittyvät kulut katetaan katastrofirahastoon saaduilla lahjoituksilla.
Keräysvaroilla oli merkittävä rooli myös Jokelan ampumavälikohtauksen jälkihoidossa viime marraskuussa. Tuolloin katastrofirahaston varoilla järjestettiin nopeasti henkistä tukea koululaisille ja heidän omaisilleen.
Viime vuonna Operaatio Nälkäpäivä -keräykseen osallistui ympäri Suomen noin 20 000 kerääjää, ja keräystulos oli 2,5 miljoonaa euroa. Tänä vuonna operaation tavoitteena on 2,7 miljoonaa euroa.
Vapaaehtoiset ja lahjoitukset takaavat auttamisvalmiuden
Operaatio Nälkäpäivässä Suomen Punainen Risti kerää katastrofirahastoonsa varoja, joita ei ennalta sidota tiettyihin avustuskohteisiin. Näin varoilla voidaan auttaa nopeasti juuri niitä ihmisiä, jotka sillä hetkellä eniten apua tarvitsevat. Useimmiten kipein avun tarve on ulkomailla.
Nopeaa katastrofiapua tarvitaan selvästi aiempaa enemmän: ilmaston muuttuminen on kasvattanut katastrofien mittasuhteita, ja ruoan kallistuminen on lisännyt nälkää jo ennestään heikkojen ihmisten keskuudessa. Viime vuonna kerätyillä varoilla on kotimaan lisäksi autettu muun muassa myanmarilaisia selviytymään hirmumyrskystä, tuettu tulvien uhreja Bangladeshissa sekä opetettu swazimaalaisia kasvattamaan itselleen ravitsevia vihanneksia.
Nopea auttaminen on katastrofin uhrille usein elintärkeää. Nälkää näkevän on saatava ravintoa, sillä aliravitsemus altistaa vakaville sairauksille. Jos taas myrskyssä loukkaantunut ei saa ensiapua, hän saattaa menehtyä hoitamattomiin vammoihin. Nopea apu on tärkeää myös henkisesti. Jos hädänalainen ei saa apua, hän saattaa jäädä shokkivaiheeseen ja selviytyminen vaikeutuu huomattavasti.
Nopean katastrofiavun lisäksi keräysvaroilla parannetaan pysyvästi ihmisten valmiutta kohdata tulevia katastrofeja. Kaikkein ripeimmin apua saadaankin hyvin koulutetuilta vapaaehtoisilta, jotka itse asuvat katastrofialueen lähellä. Tämä pätee myös Suomessa: sekä Jokelan että Kauhajoen ampumavälikohtausten jälkeen lähialueilla asuvat Punaisen Ristin vapaaehtoiset tulivat nopeasti uhrien avuksi.

Operaatio Nälkäpäivän lahjoitustavat:
• käteinen keräyslippaaseen
• keräyspuhelin 0600 12220 (19,95 euroa / puhelu + pvm)
• nettilahjoitus osoitteessa www.punainenristi.fi
• tilisiirto 221918-68000

Apua myös muihin kouluihin:
Suomen Punainen Risti on tuottanut Operaatio Nälkäpäivänä kouluille käytettäväksi aamunavauksen, joka käsittelee hätätilanteen aiheuttamia tunteita ja auttamistyötä. Teksti löytyy osoitteesta www.punainenristi.fi/koulusivut. Sivuilta löytyy kouluille myös muuta materiaalia liittyen sekä keräykseen että henkiseen tukeen.

Lisätietoja:
www.punainenristi.fi

Ari Räsänen
tiedottaja
(09) 1293 264 / 0400 208 500
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Tuula Colliander
Kampanjapäällikkö, Suomen Punainen Risti
(09) 1293 329 / 040 575 3626
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Anja Alila
terveydenhuollon koordinaattori
0400 329 570
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi


Keräykseen liittyviä korkearesolutioisia kuvia saa ladata maksutta rekisteröitymällä kuvapankkiin osoitteessa www.punaisenristinkuvat.fi.


Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa