Opiskelijoille ja vastavalmistuneille enemmän tietoa omaishoidosta

Suomen Punainen Risti on tukenut omaishoitajia Suomessa 20 vuotta. Järjestö tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa myös sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille saataisiin entistä paremmin tietoa erilaisista tavoista tukea omaishoitajia ja heidät saataisiin järjestön tukitoimintaan mukaan.

Joka viides suomalainen auttaa omaistaan tai läheistään säännöllisesti ja heistä 300 000 antaa apua päivittäin. Omaishoitajuudessa ei ole kyse aina vanhuksesta, vaan myös esimerkiksi vammaisesta lapsestaan huolehtivasta perheestä. Omaishoidon tilanne voikin tulla kenen tahansa kohdalle, niin auttajana kuin autettavana.

Omaishoitaja unohtaa usein oman hyvinvointinsa

Punainen Risti tukee kaikkia omaishoitajia riippumatta siitä, saavatko he kunnallista omaishoidontukea. Toimintaan osallistuu vuosittain tuhansia erilaisissa elämäntilanteissa olevia omaishoitajia. Heille tarjotaan muun muassa vertaistukea, retkiä, virkistystilaisuuksia, tieto-taitokursseja ja hyvinvointipäiviä lähes 60 paikkakunnalla.

Omaishoitajat unohtavat usein huolehtia hyvinvoinnistaan. Elämäntilanne muuttuu ja sosiaaliset verkostot on luotava uudelleen. Tärkeäksi muodostuu vertaistuki, joukko ihmisiä, jotka elävät samanlaisessa tilanteessa ja ymmärtävät toisiaan. Hyviä käytäntöjä jakamalla ja onnistumisista kertomalla voi kannustaa muita sekä saada uusia tuttavuuksia. Esimerkiksi tänä keväänä ja kesänä miesomaishoitajat pääsevät keskustelemaan ajatuksistaan ja tunteistaan miehille suunnatuilla hyvinvointipäivillä.

Omaishoidon kuntakyselyn tulokset:

www.punainenristi.fi/omaishoidon-kuntakysely

Suomen Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminnan historiikki:

http://www.punainenristi.fi/materiaali/punaisen-ristin-omaishoidon-tukitoiminnan-20-vuotishistoriikki

Lisätietoja:

Omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto, puh. 020 701 2121, 0400 815 518

sisko.aalto@punainenristi.fi

Suunnittelija Siina Lepola, puh. 020 701 2133

siina.lepola@punainenristi.fi  

Tiedottaja Mari Mäkinen, puh. 020 701 2223

mari.makinen@punainenristi.fi

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa