Oskyddat sex utomlands är alltid en risk

Användning av kondom utomlands skulle förebygga hälften av finländarnas hiv-, gonorré- och syfilissmittor. Hiv-stödcentralens och Röda Korsets patruller för säkrare sex påminner resenärerna om de risker som är förknippade med oskyddat sex och uppmuntrar de resande att söka sig till hiv-test vid behov.

Patrullerna som delar ut kondomer och erbjuder sexualrådgivning rör sig i Helsingfors passagerarhamnar, på tågstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats och Slottshamnen i Åbo under tiden 30.9–1.10.2016. Patrullerna går också runt på Vartius gränsstation i Kuhmo, där Rysslandsresenärerna har möjlighet att ta ett hiv-snabbtest. 

Finländarna får hälften av sina hiv-smittor utomlands 

Nästan alla smittor som fås under resor kommer via oskyddat sex och förekommer oftast hos heterosexuella män. Mängden smittor som erhållits i Thailand, Ryssland och Estland har fördubblats under de senaste tio åren. Smittorisken i de här länderna är större, eftersom mängden smittor är tiofaldig i jämförelse med Finland. Dessutom höjs risken av resenärernas omfattande användning av rusmedel och sexköp. 

Överraskande många vuxna har aldrig övat sig på att sätta på en kondom. 

- Ofta är motiveringen att man låter den andra personen sköta om att trä på kondomen. Många säger också att de inte använder kondom för att det känns svårt eller att de inte klarar av det, säger Röda Korsets planerare för hälsofrämjande verksamhet Sanna Rantanen vid programmet för hiv- och sexualarbete. 

Rantanen berättar att en kondom i lämplig storlek och dess korrekta användning råder bot på de här problemen.  

Förutom hiv kommer resenärerna också hem med andra könssjukdomar. Hälften av finländarnas gonorré- och syfilissmittor fås under utlandsresor. Syfilissmittor erhålls särskilt i de baltiska länderna och Ryssland. 

Viktigt att gå på hiv-test i tid 

Situationen med hiv-medicinering är dålig i många länder. Till exempel i Ryssland lever två tredjedelar av alla smittade utan fungerande medicinering, i Thailand upp till 40 procent. 

- Om man haft oskyddat sex på sin resa borde man alltid söka sig till ett test som täcker alla könssjukdomar. I Finland diagnostiseras över hälften av alla hiv-smittor först när medicineringen redan borde ha inletts och en del av smittorna är med säkerhet erhållna utomlands, säger Hiv-centralens kommunikationschef Vilma Pietilä.  

Hiv-medicineringen sänker mängden virus i blodet och andra kroppsvätskor under mätningsgränsen. När medicineringen är i gång och virusmängden under mätningsgränden, smittar inte hiv vid oskyddat sex.  

Tidtabellen för patrullerna för säkrare sex: 

Kuhmo 

fre 30.9      kl 14–19 Vartius gränsstation
lör 1.10      kl 10–
14 Vartius gränsstation 

Helsingfors 

fre 30.9       kl 7-10 & 15–22 Västra terminalen
fre 30.9       kl 19–21 Skatuddens terminal
fre 30.9       kl 13.30–16.30 Ringbanans tågstation vid Flygplatsen

lör 1.10       kl 12–20 Västra terminalen

lör 1.10       kl 13.30–16.30 Ringbanans tågstation vid Flygplatsen
 

Åbo 

fre 30.9       kl 19–21 Viking Line-terminalen
lör 1.10       kl 19–21 Viking Line-terminalen 

Ytterligare information:  

Hiv-centralens kommunikationschef Vilma Pietilä, tel 0400 241 465, vilma.pietila@hivtukikeskus.fi 

Röda Korsets planerare för hälsofrämjande verksamhet, programmet för hiv- och sexualarbete, Sanna Rantanen, tel 020 701 2172, sanna.rantanen@rodakorset.fi  

Röda Korsets informatör Mari Mäkinen, tel 020 701 2223, mari.makinen@rodakorset.fi  

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa