Punainen Risti haastaa koko Suomen vapaaehtoisiksi

2.-8. toukokuuta vietetään Punaisen Ristin viikkoa. Järjestö kutsuu kaikki mukaan vapaaehtoistoimintaan esittelemällä toimintaansa erilaisilla tempauksilla oppilaitoksissa, toreilla ja ostoskeskuksissa. Teemaviikon aikana Suomen Punainen Risti kampanjoi teemalla Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi.

- Oppilaitokset ja yritykset osallistuvat yhä enemmän vapaaehtoistyöhön. Koulut antavat oppilaille mahdollisuuden lähteä lipaskerääjiksi Nälkäpäivänä ja yritykset rohkaisevat työntekijöitään luovuttamaan verta, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

- Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on kasvava trendi, josta kaikki hyötyvät. Vapaaehtoiselle itselleen tulee auttamisesta hyvä mieli, kotinsa luonnonkatastrofissa menettäneelle saadaan hankittua ruokaa ja suojaa, Kumpula jatkaa.

Tavoitteena saada vapaaehtoistyö opetussuunnitelmiin

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat jo vuosia tehneet eri puolilla Suomea tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kouluihin on perustettu Punaisen Ristin kerhoja ja koulut ovat lähteneet mukaan erilaisiin tempauksiin ja kampanjoihin. Oppilaat ovat opiskelleet ensiaputaitoja ja lähteneet lippaiden kanssa Nälkäpäiväkerääjiksi.

Viime joulukuussa useat suomalaiset järjestöt vetosivat opetusministeri Henna Virkkuseen ja opetushallitukseen, että vapaaehtoistoiminta lisättäisiin koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Myös Punainen Risti oli mukana vetoomuksessa, jonka tavoitteena on, että opetuksessa tuettaisiin nuoria löytämään omat keinonsa vaikuttaa niin lähiyhteisössä kuin koko maailmassa. Vapaaehtoisuus voitaisiin liittää esimerkiksi yhteiskunnallisiin aineisiin, terveyskasvatukseen ja ympäristökasvatukseen. Vapaaehtoistoiminnan käsittely opetuksessa hyödyttäisi niin nuoria itseään kuin koko yhteiskuntaa.

Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole vain juhlapuhetta, se näkyy tekoina

- Kansainvälisten yritysten kautta Suomeen rantautunut ajatus yritysten yhteiskuntavastuusta näkyy myös Punaisessa Ristissä. Saamme jatkuvasti yhteydenottoja uusilta erikokoisilta yrityksiltä, jotka haluavat antaa panoksensa joko osallistumalla jo olemassa olevaan toimintaamme tai antamalla meille pro bono –työnä omaa ammatillista osaamistaan, Kumpula jatkaa.

Punainen Risti kannustaa yrityksiä antamaan henkilökunnalleen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan työajalla. Monissa yrityksissä henkilökunta lähtee työajalla lipaskerääjiksi, luovuttaa verta tai yrityksessä järjestetään vaatekeräys. Suomen Punainen Risti lähetti viime vuonna yli 100 000 kiloa vaatteita avustuskohteisiin. Suuri osa lähetetyistä vaatteista on nimenomaan työpaikoilla toteutetuilla vaatekeräyksillä saatuja.

Teemavuoden teemaviikko

Tänä vuonna vietetään EU:n vapaaehtoistoiminnan vuotta. Suomalaiset järjestöt tekevät tunnetuksi sekä toimijoita että toiminnan merkitystä. Yhtenä teemavuoden tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin, jotta he parantaisivat kansalaistoiminnan edellytyksiä. Jo nyt yli kolmannes suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä. He toimivat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotoiminnassa.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 2.-8.5. järjestön perustajan Henry Dunant’n syntymän (8.5.1828) kunniaksi. Punaiselle Ristille oma teemaviikko on jokavuotinen rekrytointikampanja. Ensiapuryhmäläiset, vapaaehtoiset ystävät ja läksykerhojen vetäjät etsivät toimintaryhmiinsä uusia ihmisiä. Tänään on hyvä päivä ryhtyä vapaaehtoiseksi. Lue lisää osoitteesta punainenristi.fi.

Lisätietoja: Tiedottaja Sanna Räsänen, puh. 020 701 2223

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa