Punainen Risti kutsuu nuoria aikuisia mukaan ystäviksi

Ystävänpäivänä 14.2. Punainen Risti kampanjoi rekrytoidakseen uusia nuoria aikuisia mukaan vapaaehtoisiksi ystäviksi. Tänä vuonna kampanjan tunnus on ”Ole hyvä. Ole ystävä.” - Yksinäisyys koskettaa, siitä voi kärsiä niin nuori kuin varttunutkin. Vapaaehtoisille ystäville on jatkuva tarve. Punaisen Ristin ystävätoimintaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset, mutta tänä vuonna pyrimme herättämään kiinnostusta nimenomaan nuorten aikuisten keskuudessa, sanoo Punaisen Ristin kotimaan avun suunnittelija Anita Hartikka. - Toimintaan mukaan lähtevä nuori pääsee ystäväkurssille, saa uudenlaisia tietoja ja taitoja sekä kurssitodistuksen. Vapaaehtoistoiminnassa saaduista kokemuksista on hyötyä myös siinä tapauksessa, että nuori on hetken työttömänä. Työnhakutilanteessa nuori voi osoittaa olleensa aktiivinen ja sitoutunut harrastukseen, joka kertoo oleellista ja arvokasta hänen luonteestaan ja elämänasenteestaan, Hartikka jatkaa. Nuoret haluavat ottaa vastuuta ja välittää Nuorten arvomaailmaa ja vapaa-aikaa tutkinut Sami Myllyniemi Nuorisotutkimusverkostosta sanoo tutkimusten osoittavan, että nuoret aikuiset eivät niinkään halua auttaa esimerkiksi naapureitaan tai sukulaisiaan, mutta ovat vanhempia ikäryhmiä valmiimpia auttamaan tuntemattomia. - Nuoret eivät suhtaudu auttamiseen velvollisuutena. Heitä motivoi auttamisesta saatava mielihyvä, Myllyniemi sanoo. - Selvä enemmistö nuorista voisi tehdä vapaaehtoistyötä esimerkiksi huono-osaisten auttamiseksi, mutta varsinaiseen toimintaan osallistuvien osuus on muutaman prosentin luokkaa. Kun osallistumisen esteitä on kyselytutkimuksella selvitetty, on nuorissa huomattava joukko niitä, joita ”ei ole pyydetty”, Myllyniemi jatkaa. - Vapaaehtoistyön konkreettinen tekeminen ja tulosten näkyminen, vastapainona esimerkiksi byrokratian jähmeydelle tai internetin bittiavaruuteen katoavalle työlle, voivat tarjota nuorille palkitsevaa kokemuksellisuutta, Myllyniemi sanoo. Myllyniemen mukaan nuorten halukkuus olla mukana politiikassa ja ottaa vastuuta maailman tulevaisuudesta ovat kasvusuunnassa. Nyt neljä nuorta viidestä kokee vastuunottamisen maailmasta tärkeäksi, kolmannes peräti erittäin tärkeäksi. Nämäkin trendit kertovat arvomaailmasta, jossa toisista välittäminen on mahdollista. Ystävänpäivänä mukaan ystävätoimintaan Punainen Risti järjestää ystävänpäivän ympärillä eri puolilla Suomea rekrytointitilaisuuksia mm. toreilla, oppilaitoksissa ja Tapiolan konttoreissa. Tapiola on Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani, jonka tuen erityiskohteena on ystävätoiminta. Lisäksi ystävänpäivänä vallataan vanhainkoteja. Eri puolilla Suomea järjestetään tempauksia, joissa muistetaan vanhainkodeissa asuvia vanhuksia. Punaisen Ristin vapaaehtoiset lukevat lehtiä ja kirjoja vanhuksille, esittävät runoja ja lauluja, juttelevat ja vievät ulos kävelylle. Vapaaehtoiset ovat kutsuneet useiden paikkakuntien päiväkotilapsia mukaansa vanhainkotivierailuille. Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on mukana noin 9000 vapaaehtoista. Lisätietoja ystävätoiminnasta ja ystävänpäivän tapahtumista eri puolilla Suomea osoitteesta www.punainenristi.fi. Lisätietoja valtakunnallisesti: Punaisen Ristin kotimaan avun suunnittelija Anita Hartikka, puh. 040 508 806 Ja alueellisesti Punaisen Ristin piirien työntekijät: Helsingin ja Uudenmaan piiri, tiedottaja Tove Ruuskanen, puh. 040 198 8171 Hämeen piiri, sosiaalitoimen suunnittelija Elisa Lehtonen, puh. 0400 766 957 Kaakkois-Suomen piiri, sosiaalipalvelusuunnittelija Johanna Karppinen, puh. 05 7500 725 tai 0400 2314 40 Lapin piiri, sosiaalipalvelutoiminnan suunnittelija Sirkka Kellokumpu, puh. 0400 703 289 Länsi-Suomen piiri, sosiaalipalvelusuunnittelija Tero Hintsa, puh. 06 429 5830 tai 040 512 1276 Oulun piiri, sosiaalipalvelusuunnittelija Anna-Kaisa Pitkäniemi, puh. 040 486 2885 Satakunnan piiri, toiminnanjohtaja Paula Ilén, puh. 040 5630 118 Savo-Karjalan piiri, sosiaalipalvelusuunnittelija Tuija Hänninen, puh. 050 5020 772 Varsinais-Suomen piiri, sosiaalisihteeri Tuija Hongisto, puh. 040 7313 585 Turunmaan piiri - Åbolands distrikt, sosiaalitoimen kehittäjä Helena Lindström, tfn 040 771 2820 Ålands distrikt, socialsekreterare Maria Lundberg-Nylund, tfn 018 528 501 Österbottens svenska distrikt, samordnare för samhälls- och ungdomsverksamheten Lena Valkeakari, tfn 06 312 2529, 050 566 2642

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Multimedia

Multimedia