Punainen Risti päivystää Pöheikön Pölläyksessä Ylöjärvellä

Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja päihdetyön vapaaehtoiset päivystävät Pöheikön Pölläys -tapahtumassa Ylöjärvellä 28.–29.5. Punaisen Ristin ensiapuryhmäläiset kiertelevät teltassa koko tapahtuman ajan. Ryhmä hoitaa paikan päällä juhlijoiden pienet haavat ja vammat. Lisäksi ensiapuryhmä tilaa paikalle ammattiapua, jos hätä on suuri. Ensiavun vapaaehtoiset tunnistaa punaisista ensiapuliiveistä ja reippaasta asenteesta. Juhlijoilla on myös mahdollisuus keskustella päihdetyön vapaaehtoisen kanssa pai-kan päällä. Tarkoituksena ei ole moralisoida tai tuomita vaan jutella hyvässä hen-gessä jokaisen omien tarpeiden mukaisesti. Päihdetyön vapaaehtoiset tukevat ihmisiä tiedostamaan päihteiden vaikutukset ja auttavat ehkäisemään päihdehaittoja. He kannustavat välttämään huumeiden sa-tunnaista kokeilukäyttöä ja lisäksi auttavat tarvittaessa löytämään sopivia auttavia tahoja. Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat täysi-ikäisiä ja tehtäväänsä koulutettuja. Tänäkin vuonna vapaaehtoisia on mukana yli 70 kesätapahtumassa ympäri Suomea. Lisätietoja: Punaisen Ristin ensiaputoiminta: www.punainenristi.fi/ensiapu Punaisen Ristin päihdetyö: www.punainenristi.fi/paihdetyo Punaisen Ristin festarityö: www.punainenristi.fi/festarityo Yhteyshenkilö: Päihdetyön suunnittelija ja Nokian osaston ensiapuvastaava Kati Laitila, puh. 040 589 5778

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa