Punainen Risti rohkaisee: Vaikuta heikompien puolesta

Suomen Punainen Risti satsaa lähivuosina lähiympäristöjen hyvinvointiin. Järjestö haluaa, että ihmiset osaisivat huolehtia itsestään ja läheisistään. Ihmisiä innostetaan rohkeasti vaikuttamaan apua tarvitsevien puolesta.

Tällaisia tavoitteita asetetaan Suomen Punaisen Ristin toiminnan linjauksessa vuosille 2015 - 2017. Se hyväksyttiin tänään järjestön yleiskokouksessa Turussa.

Punainen Risti luottaa ihmisten ja yhteisöjen voimaan. Kansalaisilla on edelleen voimakas halu auttaa niin Suomessa kuin maailmalla. Iloa auttamisesta onkin SPR:n teemana vuosina 2015 - 2017.

Tarve ihmisten auttamiseen ja puolesta puhumiseen on lisääntymässä. Syrjäytymisen ja osattomuuden kokemus on tuttu yhä useammille ihmisille iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Tänään aamupäivällä SPR:n yleiskokous hyväksyi julkilausuman eriarvoistumisen ja syrjäytymisen uhkista yhteiskunnallemme. Punainen Risti muistutti valtion ja kuntien päättäjiä siitä, että eriarvoisuutta ei pidä lisätä kilpailukyvyn, tehokkuuden ja tuottavuuden nimissä.

Katastrofiapuun lisää verkostoja

Punaisen Ristin tavoitteena on olla edelleenkin maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. Suomessa tiivistetään yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Parhaillaan Punainen selvittää, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt voisivat nykyistä laajemmin auttaa äkillisissä onnettomuuksissa.

SPR:n kansainvälinen henkilöreservi on suurin kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen sisällä. Myös ensiapukoulutuksessa halutaan olla johtava toimija. Punainen Risti koordinoi sekä kansalaisille että yrityksille tarjottavaa ensiapukoulutusta. Verenluovutuksen halutaan myös toimivan sujuvasti jatkossakin.

Tunnuslukuja Suomen Punaisesta Rististä: kaksikielinen järjestö, 530 paikallisosastoa joka puolella maata, yli 85 000 jäsentä, 40 000 vapaaehtoista, 170 000 verenluovuttajaa, 60 000 säännöllistä lahjoittajaa, 1 000 kansainvälistä avustustyöntekijää. Laajaa yhteistyötä: muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi.

Pertti Torstila valittiin puheenjohtajaksi

Pertti Torstila valittiin tänään Suomen Punaisen Ristin uudeksi puheenjohtajaksi. Tänään kukitettiin myös SPR:n uudet kunniajäsenet Kalevi Kivistö ja Markku Niskala.

LIITTEENÄ on yleiskokouksessa tänään 8.6. hyväksytty kannanotto ”Eriarvoisuus ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat hyvinvointia Suomessa.

Lisätietoja: Tiedotuspäällikkö Outi Pärnänen, 040 838 8919, outi.parnanen(at)punainenristi.fi, punainenristi.fi: uutiset, Facebook, Twitter.

Kuvat: seppo.kujanpaa(at)punainenristi.fi, puh. 0400 261 497

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.