Punaisen Ristin uusin ebolahoitokeskus on avattu Sierra Leonessa

Kansainvälisen Punaisen Ristin uusin ebolahoitokeskus on avattu Sierra Leonen itäosassa sijaitsevaan Konoon. Suomen Punainen Risti lähettää tällä viikolla Konoon kolme avustustyöntekijää, jotka tulevat työskentelemään hoitotehtävissä. Nyt lähtevät avustustyöntekijät nostavat Suomen Punaisen Ristin ebolaoperaatioon lähettämien työntekijöiden määrän 31:een. Tällä hetkellä Sierra Leonessa on kahdeksan avustustyöntekijää, joista neljä Konossa, kolme Kenemassa ja yksi Port Lokossa.

Uusi ebolahoitokeskus on perustettu avun tarpeessa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Ebolaan sairastuneiden määrä on laskenut Kenemassa, missä on toiminut Punaisen Ristin ebolahoitokeskus syyskuusta 2014 lähtien. Sen sijaan Konossa tartunnan saaneiden määrä on suuri. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan vuoden ensimmäisellä viikolla Kenemassa raportoitiin yksi uusi ebolatapaus, kun taas Konossa vastaavalla viikolla tapauksia oli 32. Uusi hoitokeskus voi ottaa aluksi vastaan 20 potilasta, mutta potilaspaikkojen määrä on mahdollisuus tuplata.

– Hoitokeskuksen perusperiaatteet ovat samat kuin Kenemassa, mutta toimintaa on pyritty parantamaan ja hienosäätämään Kenemassa saatujen kokemusten perusteella, kertoo Konossa työskentelevä Suomen Punaisen Ristin terveydenhuollon neuvonantaja Tiina Saarikoski.

Suomen Punainen Risti jatkaa taistelua ebolaa vastaan

Suomen Punainen Risti on ollut vahvasti mukana molempien ebolahoitokeskusten toiminnassa ja niiden alkuun saattamisessa. Konoon perustettua keskusta tukee Suomen ja Tanskan Punaisten Ristien yhdessä lähettämät logistiikka- sekä tietoliikenneyksiköt. Yksiköt lähtivät Sierra Leoneen 16.12.2014. Logistiikkayksikkö vastaa logistiikasta, mukaan lukien tavaroiden hankinta- ja kuljetusketjusta. Tietoliikenneyksikön vastuulla ovat paikalliset IT-palvelut, radioliikenne ja kansainväliset satelliittitietoliikenneyhteydet. Suomen Punainen Risti on vastuussa molempien yksiköiden johtamisesta ja materiaaleista. Toimintaa rahoitetaan katastrofirahastosta ja ulkoasiainministeriön humanitaarisen tuen avulla.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä on ollut ebolasta kärsivissä maissa huhtikuusta 2014 lähtien. Lisäksi Punainen Risti on myös lähettänyt 48 000 kiloa vaateapua Sierra Leoneen. Vaatteita on jaettu ebolaan sairastuneille ja heidän läheisilleen, koska tartunnan saaneiden omat vaatteet poltetaan.

Ebolaepidemia on historian pahin. WHO:n (9.1.2015) mukaan tapauksia on jo 21 086, joista 8 289 kuolleita. Vakavin tilanne tällä hetkellä on Sierra Leonessa, missä tapauksia on WHO:n mukaan 10 030 ja kuolleita 2 997.

Lisätietoja:

Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, p. 020 701 2025, kalle.loovi@punainenristi.fi

Logistiikkakoordinaattori Ari Mäntyvaara, p. 020 701 2096, ari.mantyvaara@punainenristi.fi

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa