Rasistisia mielipiteitä ilmaistaan nykyään avoimestiPunainen Risti on huolissaan muuttuneesta yhteiskunnallisesta asenneilmapiiristä. Järjestö kampanjoi rasisminvastaisella viikolla 16.-22.3. ympäri Suomea.

- Viimeaikainen yhteiskunnallinen muutos näkyy erityisesti siinä, että kynnys rasististen näkemysten ilmaisemiseen on madaltunut, sanoo tutkija Leena Suurpää. Suurpää on tutkinut rasismin ilmenemistä nuorten arjessa ja tekee parhaillaan tutkimusta Punaisen Ristin monikulttuurisesta ja rasisminvastaisesta toiminnasta.

- Nettimaailma tarjoaa ihmisille uudenlaisen ympäristön mielipiteiden ilmaisuun. Nettiä voi kutsua nuorten keskeiseksi kasvamisen ympäristöksi ja ajanviettopaikaksi, nykyajan "kaduksi". Kaduillakin väkivaltaan puututaan ja rikollisesta toiminnasta seuraa rangaistus, joten miksei netissäkin, Suurpää jatkaa.

- Netissä on suuria selvästi rasistisia keskusteluryhmiä. Ihmiset ovat unohtaneet, että rasismi on rikos, sanoo Punaisen Ristin monikulttuurisuustyön suunnittelija Marisel Soto Godoy.

Maahanmuuttoon ei voi olla ottamatta kantaa

Suomi monikulttuuristuu päivä päivältä, mutta se ei automaattisesti poista ihmisiltä ennakkoluuloja etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Maahanmuutto on kysymys, johon kaikki ottavat kantaa ja joka jakaa ihmisiä.

- Erityisesti nuorille on tärkeää kuulua johonkin ryhmään. Suhtautuminen maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen on monien nuorisotutkimusten mukaan todettu yhdeksi keskeiseksi ryhmäjakoja aiheuttavaksi tekijäksi tämän päivän nuorisokulttuureissa. Kuuluakseen tiettyyn ryhmään, pitää suhtautua esimerkiksi omien arkiympäristöjen monikulttuurisuuteen ryhmän edellyttämällä tavalla, Suurpää jatkaa.

Maahanmuuttajien kanssa voi toimia myös vapaaehtoisena. Punainen Risti järjestää eri puolilla Suomea koulutusta maahanmuuttajien tukihenkilöinä toimiville vapaaehtoisille. Punaisella Ristillä on maahanmuuttajille tarkoitettuja kieli- ja kulttuuriryhmiä, leirejä ja lasten läksyjenlukupiirejä.

Ennakkoluulonsa voi luovuttaa ongelmajäteroskikseen

Tällä viikolla kouluissa ja kaduilla voi nähdä Punaisen Ristin punaisia ongelmajäteroskiksia. Vapaaehtoiset pyytävät ihmisiä kirjoittamaan paperille ennakkoluuloja, joista he ovat valmiita luopumaan. Ennakkoluulot heitetään ongelmajäteroskikseen. Niitä ei lueta. Ne tuhotaan.

Tämän vuoden kampanjan avasi tasavallan presidentti Tarja Halonen. Luovuttaessaan omia ennakkoluulojaan Punaisen Ristin rasismiroskikseen presidentti Halonen muistutti, että jokaisen olisi hyvä tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja luopua niistä.

Punainen Risti on tehnyt kouluja varten materiaalia rasisminvastaisuuden ja suvaitsevaisuuden käsittelemistä varten. Opettajat voivat hakea Punaisen Ristin sivuilta taustatietoa, julisteita ja tehtäviä aiheen käsittelyn tueksi.

Luovuta ennakkoluulosi virtuaalisesti ja tutustu kampanjaan osoitteessa www.punainenristi.fi.

Valokuvia ennakkoluulojaan luovuttavasta presidentti Tarja Halosesta on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.punaisenristinkuvat.fi.

Lisätietoja:

- Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö Leena-Kaisa Åberg, puh. (09) 129 3369 ja 040 504 2463
- Punaisen Ristin monikulttuurisuustyön suunnittelija Marisel Soto Godoy, puh. (09) 129 3219 ja 040 824 5515
- Tutkija Leena Suurpää, puh. 020 7552650

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Multimedia

Multimedia