Röda Korset vädjar: Delta i insamlingen Hungerdagen och hjälp syrier

Tiotusentals gravida mödrar är i livsfara på grund av försämrad hälsovård. Finlands Röda Kors stöder 28 hälsovårdsklinikers arbete i Syrien. Insamlingen Hungerdagen inleds torsdag 15.9.

Röda Korset vädjar till givare för att få hjälp till offren för kriget i Syrien. Den humanitära krisen förvärras och hjälp behövs i synnerhet i norra Syrien och framför allt i Aleppo. Sammanlagt 13,5 miljoner människor är i behov av bistånd. Av dem bor mer än 4 miljoner i områden som är svåra att nå. 

– Det räcker inte med bara ett eldupphör som lösning för att alla ska få humanitär hjälp. Behovet av hjälp fortsätter att växa. Finlands Röda Kors bidrar till biståndsoperationerna i området genom internationella Röda Korset och Syriska Röda Halvmånen och för att kunna göra det behöver vi givarnas stöd, vädjar Röda Korsets chef för internationellt bistånd Kalle Löövi. 

Hälsovårdssystemet i Syrien har klappat samman. Det är svårt att få vård och tillgången till läkemedel är ytterst osäker. Sammanlagt är cirka 11,5 miljoner syrier i behov av hälso- eller sjukvård just nu. Medel behövs också till exempel för mödra- och barnvård. 

I Syrien finns det i nuläget 4,7 miljoner barn i behov av hälsovård. Gravida kvinnor är också i fara: Av dem beräknas 45 000 befinna sig i livsfara eller riskera allvarliga komplikationer. (Källa: UNOCHA: Humanitarian needs overview, Syrian Arab Republic 2016).

– Under pågående krig är barn, kvinnor, åldringar och personer med handikapp mest utsatta. Röda Korset och Röda Halvmånen hjälper neutralt på basis av behovet av hjälp, säger Johanna Klinge, Röda Korsets Mellanösternexpert som arbetar i regionen. 

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) stöder 28 hälsovårdsstationer och kliniker i Syrien. Dessutom har man mobila vårdenheter. Klinikerna erbjuder primärvårdstjänster som motsvarar en finländsk hälsovårdsstation men har dessutom också ögonläkare och förlossningsläkare. 

Hjälparbetet i flyktinglägren i Grekland fortsätter 

De pengar som Röda Korset samlar in under hungerdagsinsamlingen i år kommer bland annat att användas till biståndsarbete i Syrien. Röda Korsets hjälparbete fortsätter också med givarnas stöd i flyktinglägren i Grekland, där en stor del av flyktingarna är från Syrien. Finlands Röda Kors driver tre hälsovårdskliniker i flyktinglägren. 

– Allmänna besvär som är vanliga bland alla flyktingar är olika sår och infektioner i andningsorganen. Osäkerhet om vintern som är på väg och i synnerhet framtiden på längre sikt orsakar psykisk belastning bland flyktingarna, säger klinikchefen Niklas Saxén. 

Finlands Röda Kors kliniker hjälper i lägren åtminstone till slutet av år 2016. För närvarande arbetar 11 finländska biståndsarbetare på klinikerna. 

Obundna medel möjliggör snabb hjälp

Under Hungerdagen samlar Röda Korset in obundna medel för att hjälpa offer för krig och naturkatastrofer. Pengar kan vid behov användas till snabb hjälp. Just nu behövs hjälp i Nordkorea, där behovet av bistånd är omfattande på några dagar efter häftiga översvämningar.

Översvämningarna har direkt påverkat 140 000 människors liv. 100 000 människor har evakuerats, 35 000 hus har totalförstörts och bara i staden Hoeryong beräknas 26 000 människor vara utan tillgång till rent vatten.

– Det råder brist på rent vatten, sanitet, nödinkvartering och livsmedel. Vintern är på väg och det innebär att väldigt stora humanitära behov uppstår redan inom de närmaste veckorna, bedömer Toni Jokinen, planerare av internationellt bistånd på Röda Korset.

– Tack vare katastroffonden kan Finlands Röda Kors snabbt delta i nödhjälpsoperationen. I det här skedet bidrar vi till insatserna för översvämningsoffren med 50 000 euro ur katastroffonden, säger Jokinen.

Röda Korset utmanar alla att ge ett bidrag till insamlingen Hungerdagen. Hungerdagen ordnas 15–17.9 runt om i Finland och då samlar man in obundna medel för att Röda Korset ska kunna hjälpa offer för krig och naturkatastrofer. Pengarna används också i Finland till att hjälpa offer för plötsliga olyckor, såsom eldsvådor. 

Bli insamlare och ge en stund av din tid 

Man kan också delta i Hungerdagen genom att ställa upp som insamlare. I större städer kan man bli insamlare utan förhandsanmälan. Alla är välkomna att bli insamlare, tidigare erfarenhet behövs inte. Man kan ställa upp i en halv timme eller vara insamlare hela dagen, enligt egen tidtabell. 

Närmaste ställe där man kan hämta en insamlingsbössa hittar man via Hungerdagen.fi. 

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen: 

  •  Genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal + lna) 
  •  Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande) 
  •  På webben på adressen hungerdagen.fi 
  •  Via MobilePay på numret 040 135 88 00 
  •  Till Röda Korsets katastroffonds konto FI06 2219 1800 0680 00, referens: 5173

Penninginsamlingslov: POL-2015-8798, beviljat 30.11.2015 

Mer information:  

Chefen för internationellt bistånd Kalle Löövi tfn 040 828 08 80 

Mellanösternexpert Johanna Klinge tfn 040 715 38 38 (för närvarande i Finland) 

Planerare av internationellt bistånd Niklas Saxén (för närvarande i Grekland) tfn +358 20 701 21 55

Planerare av internationellt bistånd Toni Jokinen tfn 020 701 20 55

Medelanskaffningschef John Ekelund tfn 020 70 120 22 

Informatör Anna Kaipainen tfn 020 701 22 24 

Man kan ladda ner Röda Korsets bilder gratis genom att registrera sig på Röda Korsets bildarkiv på adressen http://aineistopankki.punainenristi.fi/ 

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa