Röda Rorset fokuserar på unga vuxna

På alla hjärtans dag eller vändagen 14.2 går Röda Korset ut för att rekrytera nya unga vuxna som frivilliga vänner. Kampanjdevisen i år är ”Var god. Bli vän”. –Ensamheten berör, och den kan drabba både unga och lite äldre. Vi har ett ständigt behov av frivilliga vänner, och vi välkomnar människor i alla åldrar att delta i Röda Korsets frivilig-verksamhet. I år vill vi dock väcka intresset framför allt hos unga vuxna, framhåller planera-ren för hjälpen inom landet Anita Hartikka. –Den unga som väljer att komma med får delta i vår vänkurs, där man skaffar sig nya kun-skaper och färdigheter samt ett kursintyg. Erfarenheterna av frivilligaktiviteter är till nytta också ifall den unga råkar vara tillfälligt arbetslös. Då kan man visa upp att man varit aktiv och engagerad i en hobby som säger det mesta om den ungas värderingar och positiva livs-attityd, tillägger Hartikka. De unga vill ta ansvar och bry sig Sami Myllyniemi från nätverket Nuorisotutkimusverkosto som har undersökt ungdomarnas värdegrund och fritid säger att de unga vuxna enligt undersökningarna inte kanske är lika villiga att hjälpa till exempel sina grannar och släktingar som de äldre åldersklasserna men att de däremot är mer benägna att hjälpa helt obekanta. –De unga hjälper inte på grund av skyldighet utan för att det ger dem en känsla av välbehag, omtalar Myllyniemi. –En klar majoritet av ungdomarna kan tänka sig att delta i frivilligarbete för att exempelvis hjälpa utsatta men i verkligheten är det bara några procent som gör det. När man genom enkäter undersökt hindren för medverkan, har det framgått att det bland de unga finns en ansenlig mängd sådana som ”inte fått någon begäran”, fortsätter Myllyniemi. –Konkreta insatser för frivilligarbete och tydliga resultat som motvikt till tung byråkrati och prestationer som försvinner med internet eller ut i bittrymden kan ge ungdomarna menings-fulla upplevelser, resonerar Myllyniemi. Enligt Myllyniemi vill de unga i allt större utsträckning vara med i politiken och ta ansvar för världens framtid. Nu anser fyra ungdomar av fem att det är viktigt att man känner ansvar för världen, en tredjedel ser det rentav som synnerligen viktigt. Också dessa trender pekar på en värdegrund där det finns utrymme för omtanke om andra. Vändagen öppnar dörrarna för vänverksamhet På vändagen ordnar Röda Korset rekrytgeringar runt om i Finland bland annat på torg, i skolor och läroanstalter och Tapiolas kontor. Tapiola är Röda Korsets främsta samarbetspartner inom vänverksamheten. På vändagen ockuperas även äldreboenden. I olika delar av landet ordnas evenemang för att komma ihåg de äldre i ålderdomshemmen. Röda Korsets frivilliga läser högt ur tidningar och böcker, håller dikt- och sångstunder, samtalar och går ut på promenader med invånarna. På flera orter har de frivilliga bett med dagisbarn i ockupationen. Ytterligare information på riksnivå: Planeraren för rödakorshjälpen inom landet Anita Hartikka, tfn 040 508 806 Och regionalt Röda Korsets distriktsanställda: Helsingfors och Nylands distrikt, informatör Tove Ruuskanen, tfn 040 198 81 71 Tavastlands distrikt, socialtjänstplanerare Elisa Lehtonen 0400 766 957 Sydöstra Finlands distrikt, socialtjänstplanerare Johanna Karppinen (05) 750 07 25 eller 0400 231 440 Lapplands distrikt, socialtjänstplanerare Sirkka Kellokumpu 0400 703 289 Västra Finlands distrikt, socialtjänstplanerare Tero Hintsa (06) 429 58 30 eller 040 512 12 78 Uleåborgs distrikt, socialtjänstplanerare Anna-Kaisa Pitkäniemi 040 486 28 85 Satakunta distrikt, verksamhetsledare Paula Ilén 040 563 01 18 Savolax-Karelens distrikt, socialtjänstplanerare Tuija Hänninen 050 502 07 72 Egentliga Finlands distrikt, socialsekreterare Tuija Hongisto 040 731 35 85 Åbolands distrikt, socialtjänstutvecklare Helena Lindström 040 771 28 20 Ålands distrikt, socialsekreterare Maria Lundberg-Nylund (018) 528 501 Österbottens svenska distrikt, samordnare för samhälls- och ungdomsverksamheten Lena Valkeakari (06) 312 25 29 eller 050 566 26 42

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa

Multimedia

Multimedia