Sadat Punaisen Ristin vapaaehtoiset harjoittelevat avustustyötä Turussa perjantaina 14.5.

Punainen Risti järjestää perjantaina 14.5. Turussa ja Turun ympäristökunnissa valtakunnallisen Myrskytuuli 2010 -valmiusharjoituksen. Sadat vapaaehtoiset kerääntyvät harjoittelemaan, miten auttaa kuvitteellisen myrskyn tuhoista kärsiviä ihmisiä. Punaisen Ristin vapaaehtoiset harjoittelevat, jotta osaavat toimia nopeasti ja tehokkaasti sitten, kun jotain oikeasti tapahtuu. Myrskytuuli 2010 -harjoituksessa vapaaehtoiset antavat ensiapua, puhdistavat Aurajoen vettä juomakelpoiseksi, etsivät eksyneitä, antavat henkistä tukea ja järjestävät hätämajoitusta. Harjoitus käynnistyy kuvitteellisella tilanteella, että Suomeen on saapunut vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas matalapaine, jonka seurauksena merellä on myrskyvaroitus ja maa-alueella vaarallisen voimakas tuuli puhaltaa 30 m/s. Lounais-Suomessa sataa runsaasti ja merivesi on noussut jopa metrin. Myrskytuuli 2010 -valmiusharjoituksen rastit: 1) Särkänsaaren sillalla on sattunut kuvitteellinen bussionnettomuus, jossa 40 matkustajaa on loukkaantunut eri tavoin. Ensiapuryhmäläiset ja Suomen Punaisen Ristin kansainväliset avustustyöntekijät harjoittelevat, miten loukkaantuneita bussimatkustajia voi parhaiten aut-taa. Harjoitus järjestetään klo 13-14.30. 2) Matkustaja-alus on joutunut yöllä merihätään. Viking Linen risteilyalus on poiminut pie-nemmän laivan matkustajat yön aikana turvaan ja satamassa heitä ottaa vastaan Punaisen Ristin ensihuollon vapaaehtoiset. Evakuointiharjoituksessa Viking Linen terminaalissa vapaa-ehtoiset harjoittelevat klo 12.30-15.30. 3) Vånon koululle Länsi-Turunmaalle pystytetään evakuointikeskus. Saaristossa tarkastetaan, että ihmiset ovat kunnossa myrskyn aiheuttamasta pitkittyneestä sähkökatkoksesta huoli-matta ja järjestetään etsintöjä Mielisholman saaressa. Vapaaehtoiset harjoittelevat saaristossa klo 8-13. 4) Myrskyn takia Turussa on vesikatkoksia eikä hanoista tuleva vesi ole juomakelpoista. Pu-naisella Ristillä on vedenpuhdistuskalustoa, jonka avulla on mahdollista tehdä Aurajoen ve-destä juomakelpoista. Vedenpuhdistusta harjoitellaan kolmessa paikassa. Ensimmäinen on Varvin torilla ja kaksi seuraavaa Aurajoen varressa Varvin torilta Tuomiokirkolle päin. Harjoitus järjestetään klo 9-17. Punainen Risti toteuttaa Myrskytuuli 2010 -valmiusharjoituksen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Lisätietoja: Myrskytuuli 2010 -harjoituksen tiedotuksesta vastaa tiedottaja Sanna Räsänen, puh. 040 521 7299 Bussirastin tiedotuksesta vastaa tiedottaja Taina Keinänen, puh. 040 485 5831 Vedenpuhdistusrastin tiedotuksesta vastaa toimitussihteeri Kimmo Holopainen, 0400 286 833 Evakuointirastin tiedotuksesta vastaa informaatikko Mari Vehkalahti, puh. 0400 261 497 Saarirastin tiedotuksesta vastaa toimittaja Johanna Lassy-Mäntyvaara, puh. 040 540 3804 Lisäksi harjoituksen etenemisestä voi lukea osoitteesta www.punainenristi.fi ja osoitteesta www.punaisenristinkuvat.fi voi ladata ilmaiseksi kuvia Myrskytuuli 2010 -harjoituksesta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa