Sodan oikeussäännöt ovat suojanneet ihmisiä jo 60 vuotta

12.8.1949 allekirjoitetut Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat muodostavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perustan. 194 valtion allekirjoittamat sopimukset rajoittavat sodankäyntimenetelmiä ja määrittelevät sitä, miten taisteluihin osallistumattomia ihmisiä pitää kohdella. Sopimuksilla on keskeinen rooli puolueettoman humanitaarisen avustustoiminnan turvaajana. Sopimukset antavat kansainväliselle Punaiselle Ristille erityismandaatin konfliktitilanteissa. - Valtioilla on Geneven sopimusten valvonnassa ja noudattamisessa keskeinen rooli. On tärkeää, että valtiot tekevät yhdessä työtä Geneven sopimusten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi sekä rankaisemattomuuden ehkäisemiseksi. Suomen Punainen Risti vetoaakin Suomen valtion johdolle lähettämässään kirjeessä, että Suomi Geneven sopimusten sopimusosapuolena tekee kaikkensa Geneven sopimusten tunnetuksi tekemisessä. On tärkeää, että valtiot puuttuvat myös ilmi tuleviin sopimusrikkomuksiin – ovat ne sitten valtioiden tai aseellisten ryhmittymien joukkojen tekemiä. Vain yhteisen kansainvälisen poliittisen tahdon kautta Geneven sopimukset saavat niille tarkoitetun merkityksen, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. - Geneven sopimuksia rikotaan edelleenkin maailmalla liian usein, vaikka ulkopuolisten kärsimyksiä voitaisiin välttää. Siviilit joutuvat entistä useammin kärsimään sodasta ja he joutuvat usein jopa sotatoimien kohteeksi. Pakolaisten asema on heikko ja sotavankeja kohdellaan sopimusten vastaisesti, toteaa Kumpula. Geneven sopimukset ovat kattavin ja toimivin kansainvälinen lainsäädäntö, joka tehokkaimmin suojelee siviilejä, sairaita, haavoittuneita tai sotavangiksi joutuneita taistelijoita. Sopimukset antavat kansainväliselle Punaiselle Ristille myös oikeuden tavata sotavankeja, hoitaa taistelujen keskelle joutuneiden perheiden yhdistämistä ja siihen liittyvää tiedonkulkua ja viestien vaihtoa. Lue lisää sodan oikeussäännöistä: www.punainenristi.fi Lisätietoja: Punaisen Ristin viestintäjohtaja Hannu-Pekka Laiho, puh. 040 553 7808

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa