SPR vetoaa valtioon: Puolueetonta apua sotien uhreille

Suomen Punainen Risti vetoaa Suomen valtioon, jotta se toimisi puolueettoman kansainvälisen avun turvaamiseksi maailmalla. Valtiolta pyydetään vaikuttamista EU:ssa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Parhaillaan käynnissä olevissa sodissa estetään sekä avun toimituksia siviileille että siviilien pääsyä turvaan.

Yli 200 SPR:n avustustyöntekijää työskentelee vuosittain eri puolilla maailmaa sekä katastrofi- että kehitystyössä. Kriisin keskelle jääneiden ihmisten selviytyminen riippuu usein täysin siitä, voivatko he saada ulkopuolista apua kotiseudulleen tai pääsevätkö he turvallisempaan paikkaan.

Avun estäminen on epäinhimillinen sodankäynnin keino. Ihmiset pyritään näännyttämään kieltämällä ruokatarvikkeiden täydennykset ja samalla estämällä ihmisten pakeneminen turvaan. Kuitenkin: Vastuu ihmisen pelastamisesta ja avun jakamisesta kuuluu kunkin alueen viranomaisille tai aluetta hallussaan pitäville. Kun niiden resurssit eivät riitä, pyydetään apua kansainväliseltä yhteisöltä.

Vetoomus hyväksyttiin Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa Helsingissä 10.6.2017

Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksen julkilausuma:

Oikeus humanitaariseen apuun on turvattava

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä työskentelee vuosittain yli 200 eri puolilla maailmaa kehitys-yhteistyön sekä katastrofi- ja kriisiavun operaatioissa, joissa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike auttaa paikallista väestöä ja tukee viranomaisia heidän tehtäviensä hoitamisessa. Kansainväliset avustustyöntekijät näkevät ja kokevat yhä monimutkaisemman toimintaympäristön, joka samalla on miljoonille sotien ja katastrofien uhreille ja heidän tukenaan oleville kansallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun työntekijöille ja vapaaehtoisille äärimmäisen vaarallinen elinympäristö.

Kriisin keskelle joutuneiden ihmisten mahdollisuudet selviytyä uhkaavista vaaroista ja tuhoutuneen elin-ympäristön aiheuttamasta ahdingosta ovat usein täysin riippuvaisia siitä, voivatko he saada ulkopuolista humanitaarista apua kotiseudulleen tai siirtyä välittömästi turvallisemmille alueille.

Vastuu ihmisten pelastamisesta ja elintärkeän avun toimittamisesta kuuluu alueen viranomaisille tai aluetta taistelussa hallussaan pitäville voimille. Joissain tilanteissa, ja varsinkin laajojen tuhojen jälkeen, alueesta ja väestöstä vastuussa olevan toimijan resurssit eivät kuitenkaan riitä. Tällöin pyydetään kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti humanitaarisia toimijoita, kuten Punaista Ristiä, auttamaan.

Kansainvälisen oikeuden nojalla avun toimittamisen kriiseistä kärsiville ihmisille pitää olla puolueetonta, tasapuolista ja perustua inhimillisiin arvoihin ja avunsaajien tarpeisiin. Valitettavasti joissakin tilanteissa vallassa olijat eivät huolehdi ihmisten avunsaannista tasapuolisesti vaan toisia voidaan suosia tai syrjiä alueellisten, etnisten, poliittisten, uskonnollisten tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Myös apua toimittavat valtiot ja organisaatiot saattavat ohjata tarjoamansa avun maihin ja alueille, jotka ovat heille esim. poliittisesti tärkeitä, eikä avun perusteena olekaan ensisijaisesti humanitaarinen tarve.

Äärimmillään avun saannin estäminen on epäinhimillinen sodankäynnin keino, jolla siviiliväestön terveyttä uhataan laajamittaisesti. Heidät pyritään näännyttämään kieltämällä elintärkeiden tarvikkeiden täydennykset alueelle ja samalla estämällä ihmisten pakeneminen turvaan. Tällä hetkellä käynnissä olevissa sodissa on sekä estetty avun toimituksia että siviiliväestön pääsy turvalliseen paikkaan.

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous on syvästi huolissaan kriiseistä kärsivien ihmisten mahdollisuudesta saada tarvitsemaansa humanitaarista apua ja oikeudesta päästä turvaan sodan tai katastrofin tuhoilta. Suomen Punainen Risti jatkaa parhaan kykynsä mukaan apua tarvitsevien tukemista operaatioissa eri puolilla maailmaa. Samalla Punainen Risti vetoaa Suomen valtioon, että maamme omalla esimerkillään ja poliittisella vaikuttamisella toimisi Euroopan Unionin ja kansainvälisen yhteisön puitteissa ihmisten ja inhimillisyyden puolustamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tarvittava humanitaarinen apu saadaan sitä tarvitseville ihmisille kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräyksiä ja periaatteita kunnioittaen.

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa