Suomalaiset uskovat, että toisen huomaaminen vähentäisi yksinäisyyttä

Punaisen Ristin teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö haluaisi, että Suomessa otettaisiin enemmän kontaktia tuntemattomiin ihmisiin.

Arviot suomalaisten arkuudesta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin saattavat pitää paikkaansa. Jopa noin 65 prosenttia suomalaisista kokee, että Suomessa ei oteta riittävästi kontaktia vieraisiin ihmisiin. Tämä selviää Punaisen Ristin Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Suomalaiset kuitenkin pitävät vieraiden ihmisten huomioon ottamista tärkeänä. Yli 90 prosenttia uskoo, että yksinäisyyttä voidaan vähentää sillä, että jutellaan kanssaihmisille tai huomioidaan heitä muuten.

Jo aiemmin on tutkittu, että suomalaisista joka viides kokee toisinaan olevansa yksinäinen. Ei-toivottu yksinäisyys on ahdistavaa. Se saa tuntemaan ulkopuolisuutta, tyhjyyttä tai se voi ilmetä fyysisenä kipuna. Yksinäisyyteen johtaa muun muassa läheisten ja luottamuksellisten ihmissuhteiden sekä sosiaalisten verkostojen puute. Pitkittyessään yksinäisyys aiheuttaa terveyshaittoja, kuten sydän- ja verisuonisairauksia. Yksinäisyys on vaikeaa kokijalleen mutta lisäksi se on vakava yhteiskunnallinen ongelma.

– Tutkimusten mukaan yksinäiseksi itsensä tuntevalle pelkästään huomatuksi tuleminen on merkityksellinen kokemus. Yksinäinen ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi ja tuntee, ettei kuulu yhteisöön, sanoo Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Yksinelävät ovat aktiivisimpia

Noin 70 prosenttia juttelee vieraille ihmisille tai tarjoaa apuaan viikoittain tai useammin. Naiset ovat miehiä aktiivisempia. Yksinelävät ovat hieman muita aloitteellisempia.

Kolmasosa juttelee tai tarjoutuu avuksi tuntemattomille vain kerran kuukaudessa tai harvemmin. Alaranta pitää ryhmää melko isona.

Avun tarjoaminen ja muutaman sanan vaihtaminen ovat pieniä tekoja, joita kuka vain voi tehdä. Punainen Risti haluaa ystävänpäivän merkeissä kannustaa ihmisiä miettimään, miten he voisivat enemmän huomioida ihmisiä ympärillään.

Toisen näkemisellä ja kohtaamisella voidaan vähentää yksinäisyyttä. Samalla luodaan myönteistä ja välittävää ilmapiiriä.

Taloustutkimuksen kysely tehtiin tammikuussa 15–79 -vuotiaille. Kyselyyn vastasi 1005 henkilöä.

Fakta:

  •  Punainen Risti välittää ystäviä toisen ihmisen seuraa kaipaaville
  •  Ystävätoimintaa järjestetään eri puolilla Suomea
  •  Punaisen Ristin ystävätoimintaa on järjestetty jo vuodesta 1953 lähtien.
  •  Vapaaehtoisiksi ystäviksi haluaville järjestetään lyhyitä ystäväkursseja
  •  Suomalainen ystävänpäivä täyttää tänä vuonna 30 vuotta
  •  Ystävänpäiväviikolla Punaisen Ristin vapaaehtoiset järjestävät eri puolilla Suomea Iloa ystävyydestä -tapahtumia, joissa halukkaat voivat tutustua ystävätoimintaan
  •  Tule vapaaehtoiseksi: punainenristi.fi/nähdään

Punaisen Ristin työtä yksinäisyyden lieventämiseksi voi auttaa lahjoittamalla:

  •  Lähetä viesti SPRLAHJA numeroon 16499 (15 €)
  •  Soita numeroon 0600 155 90 (10.01 €/puh + pvm)

Keräyslupa: POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015 

Lisätietoa:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta p. 020 701 2123
Tiedottaja Anna Kaipainen p. 020 701 2224
 

Punainenristi.fi/nähdään

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa