Suomen Punainen Risti: Arjen hyvinvointia pitää edistää koko maassa

Punaisen Ristin viikolla 3.-9.5. puhutaan vapaaehtoistyön merkityksestä - Asukkaiden, järjestöjen ja kuntien yhteistyö on paras mahdollinen tapa edistää syrjäisim-pienkin seutujen ihmisten hyvinvointia. Kylien ja kaupunginosien yhdistyksistä on tullut tärkein tae ihmisten turvallisuudelle, sanoo Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Ihmisten hyvinvointi ei synny pelkästään yhteiskunnan järjestämien palvelujen myötä. Yhtä keskeisessä asemassa on ihmisten oma toiminta ja sen moninainen edistäminen. Monet jäävät hyväkuntoisina eläkkeelle ja jaksavat vielä vuosia edistää yhteiskunnan hyvin-vointia asiantuntijoina, luottamustehtävissä tai vapaaehtoistyössä. Näitä mahdollisuuksia on entistä enemmän osattava käyttää hyväksi. - Ihmisten työurien pidentämisen rinnalla pitäisi uskaltaa myös rohkeasti miettiä sitä, miten työelämän ulkopuolella olevat ihmiset voivat merkittävästi lisätä sekä omaa että muiden hyvinvointia, Kumpula jatkaa. Kaikkialla – ja varsinkin niukkojen palveluiden syrjäseuduilla - on vapaaehtoistyö noussut hyvin keskeiseksi hyvinvoinnin takaajaksi. Punaisen Ristin ensiapuryhmillä ja ystävätoiminnalla, samoin kuin Vapaaehtoisella pelastuspalvelulla sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on suuri merkitys. Punaisen Ristin viikolla vapaaehtoistyö esillä kaikkialla Suomessa Teemaviikolla kampanjoidaan otsikolla ”Löydä oma tapasi auttaa”. Punaisen Ristin paikallis-osastot esittelevät toimintaansa sadoissa tapahtumissa eri puolilla Suomea. Kiinnostuneet pääsevät tutustumaan, millaista vapaaehtoistoimintaa omalla paikkakunnalla on tarjolla. Lisäksi monissa kouluissa käsitellään viikon aikana Punaisen Ristin teemoja. Kouluja varten on omaa materiaalia osoitteessa www.punainenristi.fi/koulusivut. Liidulla tositarinoita katuun Punaisen Ristin viikon katukirjoituskampanja esittelee tositarinoita jokapäiväisestä auttami-sesta. Katukirjoituksissa kerrotaan esimerkiksi ensiaputilanteista ja ystävätoiminnasta. Aut-tamistarinoita kirjoitetaan katuun alkuperäisillä tapahtumapaikoilla Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. Kampanja käynnistetään kaikilla paikkakunnilla samanaikaisesti maanantaina 3.5. kello 12.00. Hyväpäivä-keräyksellä tukea kotimaahan Punaisen Ristin viikolla järjestettävän kotimaan keräyksen tuotolla tuetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Hyväpäivä-keräyksen tuotot käytetään Punaisen Ristin terve-yspisteisiin, ystävätoimintaan ja nuorten turvatalojen tukemiseen. Suomessa toimii jo 30 terveyspistettä, joissa saa ilmaiseksi neuvontaa, tukea ja verenpaineen mittausta. Keräyksen tuotoilla perustetaan uusia terveyspisteitä ja hankitaan toiminnassa oleviin pisteisiin uusia välineitä. Ystävätoimintaan kohdistetuilla varoilla tuetaan uusien ryhmien perustamista ja vapaaehtoisten ystävien kouluttamista. Nuorten turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Turvataloissa autetaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia alle 19-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Punaisen Ristin viikkoa vietetään kaikkialla maailmassa Punaisen Ristin perustaja Henry Dunant syntyi 8.5.1828. Dunant oli sveitsiläinen liikemies, joka sai ajatuksen puolueettoman avustusjärjestön perustamisesta. Hänen syntymäpäivänsä kunniaksi Punaisen Ristin viikkoa vietetään kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, jossa Suomen Punainen Risti on toiminut jo vuodesta 1877. Lisätietoja Punaisen Ristin viikosta, tapahtumista, katukirjoituksista ja Hyväpäivä-keräyksestä osoitteesta www.punainenristi.fi ja valokuvia Punaisen Ristin toiminnasta voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.punaisenristinkuvat.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Suomen Punainen Risti toimii n. 86 000 jäsenen ja n. 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Olemme yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus ja -ryhmätoiminta, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, maahanmuuttajien tukeminen, Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätystavaratalot, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi jne. Lisäksi Suomen Punainen Risti antaa hätäapua maailmalla katastrofien jälkeen ja tekee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

Tilaa